Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Parafarenjeal Bölge Tümörlerine Yaklaşım
 

Parafarenjeal Bölge Tümörlerine Yaklaşım

Özdem C., Koç C., Aygenç E.

Amaç: Parafarenjeal bölge tümörlerinin genel özelliklerini belirlemek ve uyguladığımız cerrahi tekniklerin etkinliğini araştırmak. Hastalar ve Yöntemler: Son beş yıl içerisinde parafarenjeal bölgede kitle nedeniyle ameliyat edilen 32 hasta (19 kadın, 13 erkek, ort. yaş 34.2; dağılım 1371) retrospektif olarak incelendi. Bu tümörlerin klinik ve histopatolojik özellikleri ile uygulanan cerrahi yöntemler ve komplikasyonlar değerlendirildi. Bulgular: Tümörlerin histopatolojik tanıları, hastaların %75'inde benign, %25'inde malign bulundu. En sık rastlanan lezyonlar ilk sırada nörojenik tümörler (%47), ikinci sırada tükürük bezi kaynaklı kitlelerdi (%28). Tümör rezeksiyonu hastaların %71 'inde servikal, % 15'inde transparotid, % 13'ünde servikaltransparotid yaklaşım uygulanarak yapıldı. Cerrahiden sonra iki olguda önemli komplikasyon görüldü. Bir hastada sempatik pleksus hasarına bağlı Homer sendromu, bir diğer hastada ise vagal sinir hasarına bağlı kalıcı tek taraflı vokal kord paralizisi saptandı. Komplikasyon oranı %6 bulundu. Sonuç: Parafarenjeal bölge anatomisinin ve burada gelişen tümörlerin patolojik özelliklerinin bilinmesi güvenli ve etkili tedavi yönteminin uygulanmasında önemlidir.

Approach To Parapharyngeal Space Tumors

Özdem C., Koç C., Aygenç E.

Objectives: We evaluated the presenting features of parapharyngeal space tumors and the efficiency of the surgical techniques employed. Patients and Methods: Thirty-two patients (19 females, 13 males; mean age 34.2 years; range 13 to 71 years) underwent surgery for parapharyngeal tumors within the past five years. Clinical and histopathologic features, surgical methods, and complications were evaluated. Results: Histopathologically, the lesions were benign in 75% and malignant in 25%. The most commonly encountered lesions were neurogenic tumors (47%) and salivary gland neoplasms (28%). Resection was performed using cervical (71 %), transparotid (15%), and transparotid-cervical (13%) approaches. Two major complications occurred after surgery, including Horner's Syndrome secondary to impairment of the cervical sympathetic plexus in one patient, and permanent unilateral vocal cord paralysis due to vagal nerve injury in the other. The complication rate was 6%. Conclusian: Appreciation of the anatomy of the region and the pathologic features of tumors is important in the selection of a safe and effective surgical approach in parapharyngeal space tumors.

KBB İhtisas Dergisi C:8 S:5 Syf:381-385

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale