Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Polisomnografi İçin Hasta Seçiminde Farenjeal İntralüminal Basınç Ölçümünün Etkinliği
 

Polisomnografi İçin Hasta Seçiminde Farenjeal İntralüminal Basınç Ölçümünün Etkinliği

Özüdoğru E., Çaklı H., Altuntaş E., Şentürk Y.

Amaç: Horlama şikayeti ile başvuran olgulardan polisomnografiye yollanacak hastaların seçiminde farenjeal intralüminal basınç ölçümünün etkinliğini değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: Yalnızca horlama şikayeti olan 9 olguda, horlama ile birlikte saatte 5'ten fazla apnesi olan 9 olguda, horlama ve apne şikayeti olmayan, çalışmaya gönüllü olarak katılan 10 olguda; yatar pozisyonda nazofarenks, orofarenks ve hipofarenks seviyelerinde Swan-Ganz kateteri kullanılarak, önce istirahat halinde, sonra da kateter balonu şişirildikten sonra negatif basınç oluşturularak intralüminal basınç ölçümleri yapıldı. Bulgular: Nazofarenjeal bölgede intralüminal basınç ölçümlerinde gruplar arasında anlamlı farklar bulunmazken, orofarenjeal ve hipofarenjeal intralüminal basınç ölçümlerinde yalnızca horlaması olan olgular ile apneli olgular arasında (p<0.001) ve yine bu iki grup ile kontrol grubu arasında (p<0.001) anlamlı fark bulundu. Sonuç: Horlama şikayetiyle başvuran hastalar arasından polisomnografiye gönderilecek olanların seçiminde farenjeal intralüminal basınç ölçümünün etkin, ucuz ve objektif bir yöntem olduğu sonucuna varıldı.

The Effectiveness Of Pharyngeal İntraluminal Pressure Recording İn The Gelection Of Patients For Polysomnography

Özüdoğru E., Çaklı H., Altuntaş E., Şentürk Y.

Objectives: To evaluate the effectiveness of pharyngeal intraluminal pressure reeording in the seIection of patients for polysomnography among those having snoring eomplaints. Patients and Methods: The study included nine patients with snoring eomplaints alone, nine patients who experienced snoring and more lhan five apnea attaeks per hour, and 10 healthy volunteers without snoring eomplaints. With the use of Swan-Ganz eatheters, intraluminal pressures were reeorded at the levels of nasopharynx, hypopharynx, and oropharynx in the supine pasition both at rest and following the induetion of negative pressure. Results: No significant differenees were found between patient groups and eontrols in the intraluminal pressures obtained at the level of nasopharynx. However, the results obtained at the levels of hypopharynx and oropharynx differed signifieantly between patients with snoring and apnea attaeks (p<0.001) and between both patient groups and eontrols (p<0.001). Conclusion: Pharyngeal intraluminal pressure reeording may prove to be an effeetive, objective, and eheap method in the selectian of patients for polysomnography.

KBB İhtisas Dergisi C:8 S:5 Syf:386-390

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale