Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Sinonazal T-Lenfoma Deformitesinin Cerrahi Tedavisi
 

Sinonazal T-Lenfoma Deformitesinin Cerrahi Tedavisi

Yücel E. A., Çizmeci O.

Sinonazal lenfoma, tipik olarak nazal kaviteye ve orta yüz bölümüne yerleşir ve agresif büyüme özelliğinden dolayı yumuşak doku ve kemik nekrozuna yol açar. T-hücreli lenfoma tanısı konan ve tedavi olarak 4800 rad radyoterapi uygulanan 21 yaşında erkek hastanın sağ burun kanadında oluşan deformite kıkırdak ve kompozit greft kullanılarak onarıldı. Beş yıllık takip süresinde tümör rekürensi görülmedi.

Reconstruction Of A Radiotherapy-İnduced Deformity Of Sinanasal T-Cell Lymphoma

Yücel E. A., Çizmeci O.

Sinonasal Iymphomas occur in the nasal cavity and midfacial region and have an aggressive growth pattem causing soft tissue and bone necrosis. We present a 21-year-old male patient who was treated by radiation therapy (4800 rad). Radiotherapy-induced semi-nasal atrophy was repaired using cartilage and composile graft. No tumor recurrence was observed during a five-year follow-up period.

KBB İhtisas Dergisi 8-4 336

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale