Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Diseke Edilen Lenf Nodu Sayısı Ve Boyun Nüks Oranlarının Boyun Diseksiyonu Tipine Göre Değerlendirilmesi
 

Diseke Edilen Lenf Nodu Sayısı Ve Boyun Nüks Oranlarının Boyun Diseksiyonu Tipine Göre Değerlendirilmesi

Hızalan İ., Erişen L., Basut O., Onart S., Tezel İ., Başel B., Erol O., Çoşkun H.

Amaç: Baş-boyun yassı epitel hücreli karsinomu nedeniyle boyun diseksiyonu yapılan hastalarda, boyun diseksiyon tipi ile çıkarılan ortalama lenf nodu sayıları ve boyun nüksleri arasındaki ilişkiyi incelemek. Hastalar ve Yöntemler: Kliniğimizde beş yıllık dönemde 137 olguda (121 erkek, 16 kadın; ort. yaş 57; dağılım 2884) toplam 222 boyun diseksiyonu yapıldı. Boyun diseksiyonlarının %48'i kapsamlı, %52'i seçici idi. Hastalar daha önce kaybedilmedi ise en az 12 ay süreyle takip edildi (ort. takip 31 ay; dağılım 3-71 ay). Histopatolojik değerlendirme formundan boyun diseksiyon tipine göre lenf nodu sayılarının ortalamaları bulundu ve boyunda gelişen nüks oranları karşılaştırıldı. Bulgular: Kapsamlı ve seçici boyun diseksiyonları arasında, diseke edilen lenf nodu sayısı ortalamaları anlamlı farklılık gösterdi (pO.O5). Takiplerinde nüks gelişen yedi boynun üçünde (%43) genel ortalamalara göre daha az sayıda lenf nodu çıkarılmıştı. Sonuç: Uygun yöntem ve endikasyonla yapıldığında, seçici boyun diseksiyonlarının boyun nüksü gelişimini önlemede kapsamlı boyun diseksiyonları kadar etkin olduğu sonucuna varıldı.

Evaluatian Of The Number Of Iymph Nodes Dissected And Neck Recurrences İn Comprehensive And Selective Neck Dissections

Hızalan İ., Erişen L., Basut O., Onart S., Tezel İ., Başel B., Erol O., Çoşkun H.

Objectives: We investigated the relationships between the type of dissection, the mean number of Iymph nodes dissected, and neck recurrences in neck dissections for squamous cell carcinoma of the head and neck. Patients and Methods: A total of 222 neck dissections performed in 137 patients (121 males, 16 females; mean age 57 years; range 28 to 84 years) within a five-year period were evaluated. Neck dissections were comprehensive and selactive in 48% and 52%, respectively. The minimum follow-up was 12 months unless mortality occurred (mean 31 months, range 3 to 71 months). The mean number of Iymph nodes dissected were determined in each type of neck dissection and neck recurrences were compared. Results: The difference between the number of Iymph nodes dissected in comprehensive and selactive dissections were statistically significant (p<0.01); however, the occurrance of neck recurrences did not show significant differance (p>0.05). Recurrences developed in seven necks. The number of Iymph nodes dissected was lower than the average in three necks (43%). Conclusion: We concluded that selactive neck dissections are as efIactive as comprehensive neck dissections in preventing neck recurrences provided that appropriate technique and indications are employed.

KBB İhtisas Dergisi C:8 S:5 Syf:391-396

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale