Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Küçük Fenestra Stapedektomi Sonrası Kemik İletim Eşiklerinin Yaşa Bağlı Değişimi
 

Küçük Fenestra Stapedektomi Sonrası Kemik İletim Eşiklerinin Yaşa Bağlı Değişimi

Batman Ç., Üneri C., Tutkun A., Şehitoğlu M.A., İnanlı S., Ayanoğlu E.

Amaç: Küçük fenestra stapedektomi tekniği uygulanan olgularda kemik iletim eşiklerinin yaşa bağlı değişimi incelendi. Hastalar ve Yöntemler: Yaşları 16-79 arasında değişen 151 olgunun 162 kulağında (48 erkek, 103 kadın; ort. yaş 39) küçük fenestra stapedektomi uygulandı. Olgular yaşlarına göre beş farklı gruba ayrıldı: 30 yaş altı, 30-39 yaş, 40-49 yaş, 50-59 yaş ve 60 yaş ve üzeri. Her gruptaki olgular, ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrası bir yıl içerisinde odyolojik tetkikler ile değerlendirildi. Bulgular: Stapedektomi sonrası tüm yaş gruplarının kemik iletim analizlerinde 0.5, 1 ve 2 kHz'de düzelme gözlendi; 4kHz'de ise 50-59 yaş grubunda kayıp görülürken, 39 yaş altındaki olgularda değişiklik gözlenmedi. Sonuç: Kemik iletim eşiklerinde düzelme olması ve 4 kHz'de kemik eşiğinin hemen hemen korunması, küçük fenestra stapedektominin tüm yaş gruplarında faydalı olduğunu göstermektedir.

The İnfluence Of Age On Bone Conduction Threshold Changes Following Small Fenestra Stapedectomy

Batman Ç., Üneri C., Tutkun A., Şehitoğlu M.A., İnanlı S., Ayanoğlu E.

Objectives: We investigated the influence of age on threshold changes in bone conduction following smail fenestra stapedectomy. Patients and Methods: A total of 162 ears of 151 patients (48 males, 103 females; mean age 39 years; range 16-79 years) were treated with smail fenestra stapedectomy. The patients were divided into five age groups: below 30 years, 30-39, 40-49, 50-59, and 60 years and above. All patients were evaluated with audiograms before and within one year after surgery. Result: Bone conduction at 0.5, 1, and 2 kHz showed improvement in all age groups. However, patients aged 50 to 59 years exhibited deterioration at 4 kHz. Bone conduction did not change in patients aged below 39 years. Conclusion: As there is improvement, and bone conduction is almasİ preserved at 4 kHz, it is concluded that smail fenestra stapedectomy is a useful technique in all age groups.

KBB İhtisas Dergisi 8-3 2001

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale