Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Baş-Boyun Epidermoid Kanserinde Dokudaki Katalaz Ve Güpefoksit Dismutaz Aktiviteleri Ve Malondialdehit Düzeyleri
 

Baş-Boyun Epidermoid Kanserinde Dokudaki Katalaz Ve Güpefoksit Dismutaz Aktiviteleri Ve Malondialdehit Düzeyleri

Aktaş D., Özturan O., Çokkeser Y., Kızılay A., Öncel S., Solmaz F., Özyurt H., Söğüt S.

Amaç: Baş-boyun epidermoid kanserlerinde antioksidan enzim aktivitelerinin araştırılması. Hastalar ve Yöntemler: Baş-boyun epidermoid kanserli 32 olguda (26 erkek, 6 kadın; ort. yaş 57.5) tümöral dokudan ve ameliyat bölgesinde tümöre uzak normal dokudan örnekler alındı. Tümöral doku ve normal dokuda katalaz (CAT) , süperoksit dismutaz (SOO) enzim aktiviteleri ve malondialdehit (MDA) düzeyleri ölçülerek değerlendirildi. Bulgular: Tümöral dokuda CAT, SOO enzim aktivitelerinin ve MDA düzeylerinin düşük olduğu, fakat bu durumun istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı. Yaş ve cinsiyet yönünden fark izlenmedi. Tümöral dokuda CAT ve SOO enzim aktivitelerinin evre ilerledikçe giderek azaldığı, MDA düzeyinin ise giderek arttığı saptandı. Ancak bu değerler istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Sonuç: Serbest radikaller epidermoid kanser dokusunda metabolik hasara sebep olabilir. Antioksidan enzimlerin kanser tedavisindeki rollerinin gösterilmesi için yeni araştırmalara gereksinim vardır.

Evaluation Of Catalase And Superoxide Dismutase Activities And Malondialdehyde Levels İn Head And Neck Cancer Tissues

Aktaş D., Özturan O., Çokkeser Y., Kızılay A., Öncel S., Solmaz F., Özyurt H., Söğüt S.

Objectives: To determine the activity of antioxidant enzymes in head and neck epidermoid cancers. Patients and Methods: Tumoral and tumor-free normal distant adjacent tissue samples were obtained from 32 patients (26 males, 6 females; mean age 57.5 years) with head and neck epidermoid cancers. Catalase and superoxide dismutase (SOD) enzyme activities and malondialdehyde (MDA) levels were assessed. Results: Catalase, SOD and MDA levels in tumoral tissues were found to be lower than those of the control tissues, but these differences did not reach statistical significance. There were no significant differences with regard to sex and age. Albeit nonsignificant, catalase and SOD activities showed a decreasing trend and MDA levels an increasing trend with stage. Conclusian: Free radicals may cause metaboHc disturbances in epidermoid cancer tissues. Further studies are required to clarify the role of antioxidant enzymes in the treatment of epidermoid cancers.

KBB İhtisas Dergisi C:8 S:5 Syf:397-401

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale