Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Laktat Ringer İle İzotonik NaCl'nin Sıçan Trakeasında Mukosilier Klirens Hızı Üzerine Etkileri
 

Laktat Ringer İle İzotonik NaCl'nin Sıçan Trakeasında Mukosilier Klirens Hızı Üzerine Etkileri

Ünal M., Seymen H.O.

Amaç: Laktat Ringer ile izotonik NaCl içeren serumların sıçan trakeasının mukosilier klirens hızı üzerine etkilerini araştırmak. Gereç ve Yöntem: Wistar albino cinsi sekiz dişi sıçanın larenks ile bifurkasyon arasındaki trakea segmenti çıkarıldı. Uzunlamasına iki eşit parçaya bölündükten sonra bir parça laktat Ringer, bir parça da izotonik NaCl içeren ortamda üç dakika tutuldu. Daha sonra trakea parçalarının alt uçlarına eşit büyüklüklerde karbon parçaları kondu ve 15 dakika bu şekilde gözlendi. Karbon parçalarının mukosilier sistemle taşınma mesafeleri diseksiyon mikroskobu yardımıyla ölçüldü. Bulgular: Laktat Ringerli solüsyonla yıkanan grupta karbon partikülün mukosilier klirensle taşınma mesafesi ortalama 0.56 mm, izotonik NaCl'li solüsyonla yıkanan grupta ise 0.36 mm ölçüldü. iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). Sonuç: Laktat Ringer, izotonik NaCl'ye göre mukosilier klirens üzerine daha olumlu etki yapmaktadır. Bu sonuç klinik olarak, benzer epitel ve mukosilier sisteme sahip nazal mukozada, özellikle de nazal irrigasyon seçiminde kullanılabilir.

The Effecrof Lactate Ringer Or İsotank NaCl Solutions On Mucociliary Clearance İn Rat Trachea

Ünal M., Seymen H.O.

Objectives: To investigate the effect of lactate Ringer and isotonic NaCl solutions on rat tracheal mucociliary elearance. Material and Methods: Tracheal segments of eight female Wistar Albino rats, measuring approximately 1 cm between the larynx and bifurcation, were removed. Each segment was longitudinally divided into two equal portions, and each part was kept either in lactate Ringer or isotonic NaCl solution for three minutes. Thereafter, carbon partieles of same size were placed in the lower ends and their migration was observed for fifteen minutes. The length of partide displacement was measured by means of a dissection microscope. Results: A statistically significant difference was found between the mean distances of partiele transportation in segments treated with lactate Ringer solution and isotonic NaCl solution (0.56 mm versus 0.36 mm, p<0.05). Conclusian: The finding that lactate Ringer solution has a more favorable effect on rat mucociliary clearance may be applicable to the nasal mucosa with similar epithelium and mucociliary system, especially in choosing the most appropriate solution for nasal irrigation.

KBB İhtisas Dergisi 8-3 190

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale