Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Reküren Larenjeal Sinir Paralizisi Nedeniyle İleri Evre Aspirasyonlu Hastalarda Otolog Yağ Enjeksiyonu
 

Reküren Larenjeal Sinir Paralizisi Nedeniyle İleri Evre Aspirasyonlu Hastalarda Otolog Yağ Enjeksiyonu

Kıyak E., Süoğlu Y., Güven M., Erdamar B., Emin H.A., Demir D.

Reküren larenjeal sinir paralizisi sonucu gelişen glotlik kapanma kusurunun düzeltilmesi için birçok teknik uygulanmıştır. Bu yazıda rekürren larengeal sinir paralizisi sonucu gelişen ileri evre (evre 3) aspirasyonlu iki hastada uygulanan intrakerdal otolog yağ enjeksiyonu ile tedavi sunuldu. Her iki hastada ses, konuşma ve yutma fonksiyonları erken dönemde düzelmesine rağmen multipl kranyal sinir paralizisi bulunan bir hastada ameliyattan sonra altıncı ayda tekrar aspirasyon semptomları gelişmesi üzerine hastaya tip 1 tiroplasti uygulandı. Her iki hasta da aspirasyon olmaksızın yaşamlarını sürdürmektedir. intrakordal ololog yağ enjeksiyonu kolaylıkla ve güvenle uygulanabilir, komplikasyon oranı düşük bir tekniktir.

Intracordal Autologous Fat İnjection For Grade III Aspiration Due To Re Current Laryngeal Nerve Paralysis

Kıyak E., Süoğlu Y., Güven M., Erdamar B., Emin H.A., Demir D.

Many techniques have been employed in the treatment of glottic insufficiency caused by paralysis of the recurrent laryngeal nerve. In this report, we present two patients who were treated by intracordal autologous fat iniectian for grade III aspiration secondary to recurrent laryngeal nerve paralysis. Voice, phonation, and swallowing immediately improved postoperatively; however, in one patient with multiple cranial nerve paralysis, recurrent aspiration symptoms developed six months af ter the operation and type I thyroplasty was performed. Both patients are alive without aspiration. Intracardal autologous fat iniectian seems to be an easy and safe technique with law complication rate.

KBB İhtisas Dergisi C:8 S:5 Syf:403-407

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale