Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Akustik Rinometri: Kullanımı, Endikasyonları, Sınırları
 

Akustik Rinometri: Kullanımı, Endikasyonları, Sınırları

Miman M.C.

Burun tıkanıklığı yapan hastalıkların tanısında birçok yöntem kullanılmaktadır. Ancak, objektif tanı sonuçları ile hastaların subjektif semptomları arasında ve hatta farklı tanı araçlarının sonuçları arasında uyuşmazlıklar olabilmektedir. Akustik rinometri burun açıklığını değerlendirmede daha yeni bir yöntemdir. Bu yöntemin sonuçlarının da doğruluğunu etkileyen birçok teknik faktör bulunmaktadır. Son yıllarda, cihaz ve ölçüm tekniği ile ilgili bazı standartlar, farklı araştırmacıların bulgularının karşılaştırılabilir olması amacıyla ortaya konmuştur. Bu derlemede, standartlaştırma çalışmaları ışığında akustik rinometri için önerilen cihaz özellikleri, endikasyonlar, kullanım tekniği, teknik sınırlar ve zorluklar ele alınmıştır.

Acoustic Rhinometry: Application, İndications, And Limitations

Miman M.C.

A number of diagnostic modalities are being utilized for obstructive pathologies of the nasal cavity. However, inconsistencies may exist between objective results and the patients' subjective symptoms and also between the results of various objective methods. Acoustic rhinometry is a relatively new screening tool to assess nasal patency. Several technical factors may influence the accuracy of this method. Recently, some standards have been described for application and equipment to obtain comparable results from different researchers. In view of these standardization effo rts , this review deals with currently recommended equipment specifications, indications, usage, limitations, and difficulties conceming acoustic rhinometry.

KBB İhtisas Dergisi C:8 S:5 Syf:416-423

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale