Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Dehissan Veya Yüksek Juguler Bulb'lu Hastalarda Otolojik Semptom Ve Bulgular Dehissan veya yiiksek juguler bulb'lu
 

Dehissan Veya Yüksek Juguler Bulb'lu Hastalarda Otolojik Semptom Ve Bulgular Dehissan veya yiiksek juguler bulb'lu

Cüreoğlu S., Meriç F., Topçu İ., Osma Ü., Oktay F., Nazaroğlu H.

Amaç: Dehissan veya yüksek juguler bulb, seyrek rastlanan bulgulardandır; belirli semptomlarla kendile rini gösterebilirler. Kliniğimize herhangi bir nedenle başvuran ve çekilen temporal tomografisinde raslantlısal olarak dehissan veya yüksek juguler bulb saptanan hastalarda otolojik semptom ve bulgular araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Temporal kemik bilgisayarlı tomografik incelemeleri yapılan 156 hastanın 28'inde (16 erkek, 12 kadın; yaş ort. 39, dağılım 18-60) dehissan veya yüksek juguler bulb saptandı. Bu hastalarda dehissan veya yüksek juguler bulb'a eşlik eden otolojik semptom ve bulgular araştırıldı. Bulgular: Yirmi bir hastada (% 13.5) yüksek juguler bulb, yedi hastada (%4.5) dehissan juguler bulb saptandı. Dehissan juguler bulb'lu hastalaıln beşinde (%71.4) tinnitus, birinde sensorinöral işitme kaybı gözlemlendi. Yüksek juguler bulb'lu hastaların ise sekizinde (%38.1) sensorinöral işitme kaybı, altısında 0%28.6) tinnitus, dördünde (% 19) baş dönmesi ve bir hastada Meniere hastalığı bulundu. Sonuç: Etyolojisi ortaya konamayan başdönmesi tinnitus ve işitme kaybı ile başvuran bir hastada düşünülecek olası nedenler arasinda dehissan veya yüksek juguler bulb varlığı da yer almalıdır.

Otologic Symptoms and Findings in Patients With a Dehiscent or High Jugular Bulb

Cüreoğlu S., Meriç F., Topçu İ., Osma Ü., Oktay F., Nazaroğlu H.

Objectives: A dehiscent or high jugular bulb is a rare finding, presenting with specific symptoms. We examined otologic symptoms and findings in patients in whom a dehiscent or high jugular bulb was documented as an incidental finding on computed tomography (CT) scans of the temporal bones. Patients and Methods: During evaluation of temporal bone CT scans of 156 patients, 28 patients were found to have a dehiscent or high jugular bulb. There were 16 males and 12 females, with a mean age of 39 years (range 18 to 60 years). Otologic symptoms and findings were investigated. Results: A dehiscent and a high jugular bulb were found in seven patients (4.5%) and 21 patients (13.5%), respectively. Of patients with a dehiscent jugular bulb, five patients presented with tinnitus (71.4%) and one with sensorineural hearing loss. The existence of a high jugular bulb was accompanied by dizziness (n=4, 19%), tinnitus (n=6, 28.6%), sensorineural hearing loss (n=8, 38.1 %), and Meniere's disease (n=1 ). Conclusion: A high index of suspicion aids in the diagnosis of a dehiscent or high jugular bulb in a patient presenting with hearing loss, tinnitus, and dizziness of unknown etiology.

KBB İhtisas Dergisi C:8/S:1 Syf:9-12

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale