Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Mikrodalga Ve Çok Düşük Frekans Manyetik Alanın Sıçan Kulağındaki Etkileri
 

Mikrodalga Ve Çok Düşük Frekans Manyetik Alanın Sıçan Kulağındaki Etkileri

Kaya A., Cüreoğlu S., Meriç F., Osma Ü., Büyükbayram H., Akdağ Z., Sert C., Akşen F.

Amaç: 9450 MHz mikrodalga ve 50 Hz çok düşük frekans manyetik alanın sıçan iç kulağına etkileri araştırıldı. Çalışma planı ve Yöntemler: Çalışmada 58 erişkin Wistar albino sıçanı kullanıldı. Çok düşük frekans manyetik alan (50 Hz) için 26 sıçan rastgele kontrol (n=12) ve deney (n=14) grubu olarak; diğer denekler ise mikrodalga (n=24) ve kontrol (n=8) grubu olarak ayrıldı. Üç hafta süreyle iki grup sıçana sırasıyla mikrodalga (günde 1 saat) ve manyetik alan (günde 3 saat) uygulandı. Uygulamadan sonra tüm sıçanların kulakları alındı, iç kulakları histopatolojik olarak incelendi. Hasarı derecelendirmede Covell skalası kullanıldı. Bulgular: Kontrol grubundaki sıçan iç kulaklarının tümünde ve çalışma grubundaki iç kulakların 63'ünde kokleanın mikroskobik görünümü normaldi. Manyetik alana maruz bırakılan sıçanlardan elde edilen yedi kulakta değişiklik gözlendi (beş kulakta 3-4, bir kulakta 7, bir kulakta 8 derecesinde). Mikrodalga, altı kulakta 3-4 derecesinde değişikliğe neden oldu. iç kulak patolojisinde görülen değişiklikler mikrodalga grubunda anlamlı bulunmadı (p>0.05), manyetik alan grubundaki sıçanlarda ise anlamlı bulundu (p<0.05). Sonuç: Manyetik alana maruz kalma, iç kulakta daha belirgin dejeneratif değişikliklere yol açmaktadır.

The Effects Of Microwave And Extremely Low Frequency Magnetic Field On Rat Ear

Kaya A., Cüreoğlu S., Meriç F., Osma Ü., Büyükbayram H., Akdağ Z., Sert C., Akşen F.

Objectives: To investigate the effects of microwave and extremely law frequency magnetic field (ELFMF) on rat inner ear. Design and Methods: Fifty-eight adult Wistar-albino rats were used. For ELFMF study, 26 rats were randomly divided into sham (n=12) and experimental (50 Hz, n=14) groups, while the others were assigned to sham (n=8) and microwave (9,450. MHz, n=24) groups. Microwave and ELFMF were administered 1 hr/daily and 3h/daily for three weeks, respectively, after which all ears were totally removed and examined histopathologically. The extent of injury was assassed using the Covell's scale. Results: The microscopic appearance of cochleae was within the normallimits in all control ears and in 63 ears of experimental rats. Magnetic field-associated changes were observed in seven ears, with scores 3-4 (5 ears) , 7 (one ear), and 8 (one ear). Microwave-associated changes included moderate swelling of hair cells in six ears and were scored as 3-4. Changes in the inner ear pathology were significant in the ELFMF group (p<0.05), whereas no significant changes were observed in the microwave group (p>0.05). Conclusion: Exposure to magnetic field results in more significant degenerative changes in the inner ear.

KBB İhtisas Dergisi C:8 S:5 Syf:103-108

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale