Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Kronik Efüzyonlu Otitis Mediab Çocuklarda Orta Kulak Efüzyonu, Nazofarenks Ve Dış Kulak Yolu Florasında Bakteriyoloji...
 

Kronik Efüzyonlu Otitis Mediab Çocuklarda Orta Kulak Efüzyonu, Nazofarenks Ve Dış Kulak Yolu Florasında Bakteriyoloji...

Durmaz R., Öncel S., Kalcıoğlu T., Özerol İ.H.

Amaç: Kronik efüzyonlu otitis medialı çocukların orta kulak efüzyonlarında, nazofarenks ve dış kulak yolu florasmda bakteriyoloji ve özellikle Alloiococcus otitis'in araştırılması. Hastalar ve Yöntemler: Medikal tedaviye yanıt vermeyen 32 çocuktan aseptik koşullarda 54 orta kulak efüzyonu örneği, 27 nazofarenks ve 46 dış kulak yolu sürüntüsü alındı. Örneklerde kültür ve polimeral zincir reaksiyonu (PZR) yöntemleriyle Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae ve Alloiococcus otitis varlığı araştırıldı. Bulgular: Nazofarenks kültürlerinde M. catarrhalis (n=11) ve S. pneumoniae (n=3) üredi. Orta kulak kültürlerinin yalnızca üçünde M. catarrhalis üredi. Dış kulak yolu sürüntülerinde üreme olmadı. PZR yöntemi ile, nazofarenks örneklerinde A. otitis (n=4), S. pneumoniae (n=6), H. influenzae (n=2) ve M. catarrhalis (n=9); orta kulak efüzyonlarmda A. otitis (n=10), H. influenzae (n=7), S. pneumoniae (n=2), M. catarrhalis (n=4); dış kulak yolu sürüntülerinde A. otitis (n=2) bulundu. Bakteriyel patojenleri saptamada PZR'nin kültür yöntemine üstünlüğü gözlendi (p=0.0002). Sonuç: Efüzyonlu otitis mediada A. otitis önemli bir rol oynuyor olabilir ve bu patojenin kaynağı nazofarenks olabilir.

Baderiology Of Middle-Ear Effusions, External Ear Canals And Nasopharynx İn Children With Otitis Media With Effusion...

Durmaz R., Öncel S., Kalcıoğlu T., Özerol İ.H.

Objectives: We investigated the pathogenic bacterial flora, in particular Alloiococcus otitis, obtained from the middle ear effusions, external ear canals and nasopharynx of children with otitis media with effusion. Patients and Methods: Thirty-two children with refractory chronic otitis media were included. Specimens from the nasopharynx (n=27), the external ear cana! (n=46), and middle ear effusions (n=54) were studied by culture and polimerasa chain reaction (PCR) for Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae and Alloiococcus otitis. Results: Nasopharyngeal cultures yielded M. catarrhalis (n=11) and S. pneumoniae (n=3). M. catarrhalis was isolated only in three middle ear effusions. External ear canal cultures were free from bacteria. PER showed A. otitis (n=4), S. pneumoniae (n=6), H. influenzae (n=2) and M. catarrhalis (n=9) in the nasopharyngeal samples; A. otitis (n=10), H. inf/uenzae (n=7), S. pneumoniae (n=2) and M. catarrhalis (n=4) in the middle ear effusions, and only A. otitis (n=2) in the external ear canal samples. Sensitivity of PER was highly significant lhan that of culture (p=0.0002). Conclusion: A. otitis may play an important role in otitis media with effusion, with the nasopharynx being a possible reservoir.

KBB İhtisas Dergisi C:8 S:2 Syf:113-117

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale