Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Sportif SCUBA Dalıcılığın İşitme Üzerine Etkisi: Araştırmada Karşılaşılan Sorunlar Ve Bilgilendirme Önerileri"
 

Sportif SCUBA Dalıcılığın İşitme Üzerine Etkisi: Araştırmada Karşılaşılan Sorunlar Ve Bilgilendirme Önerileri"

Karasalihoğlu A., Koten M., Adalı M.K., Adalı İ., Devren M., Uzun C.

Amaç: Sportif SCUBA dalıcılığının işitme üzerine olumsuz etkisi olup olmadığını araştırmak. Çalışma Planı: Dalışlar öncesi, 30 dalıcıda saf-ton odyometri, 23 dalıcıda transient-evoked otoacoustic emission (TEOAE) ölçümü ve dokuz dalıcıda yüksek frekans odyometri yapıldı. Dalıcılar yıllık takibe alınarak, bu testler tekrarlandı. Bulgular: Başka bir şehre taşınma gibi çeşitli sorunlar nedeniyle, yıllık takiplerde ancak yedi dalıcıda saf ton odyometri ve dördünde TEOAE testleri tekrar yapılabildi. Takiplerde, hiçbir dalıcıda saf ton işitme eşiklerinde, klinik olarak anlamlı kabul edilen 10 dB veya daha fazla bir fark oluşmadı. Benzer kontrollerle karşılaştırıldığında, dalıcıların işitme ortalamaları, yüksek frekans işitme eşikleri dahil, hemen hemen bütün frekanslarda daha iyi bulundu. Bununla birlikte, bir dalıcının bir kulağındaki dalı Ş öncesi saptanan TEOAE, bir yıl sonraki ölçümde negatif bulundu. Sonuç: Bulgularımız sportif SCUBA dalıcılığının işitme üzerine olumsuz etkisi olmadığını göstermesine rağmen, konu üzerinde daha çok sayıda örnek ve daha düzenli takipli çalışmalara gerek vardır.

The Effed Of Sp Ort SCUBA Diving On Hearing:Problems Encountered İn The İnvestigation And Some Suggestions For Future...

Karasalihoğlu A., Koten M., Adalı M.K., Adalı İ., Devren M., Uzun C.

Objectives: We investigated whether sport SCUBA diving had adverse effects on hearing. Design: Before dives, pure-tone audiometry, transientevoked otoacoustic emission (TEOAE) test and high frequency audiometry were performed in 30, 23 and nine divers, respectively. The divers were followed annually and the tests were repeated. Results: Because of various problems like moving to another city, pure-tone audiometry and TEOAE contrals could be performed in only seven and four divers, respectively. During the follow-up period, no clinically significant pure-tone threshold changes were observed, individual changes being below 10 dB. Compared to similar controls, the mean hearing levels of the divers, including those of high frequencies were found better at all frequencies. In onlyone diver, TEOAEs present in one ear was not elicited in the control test. Conclusion: Our results suggest that sport SCUBA diving does not exert adverse effects on hearing. However, further studies with large sample size and more regular follow-ups are required.

KBB İhtisas Dergisi C:8 S:2 Syf:124-129

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale