Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Multipl Sklerozda Beyinsapı İşitsel Cevaplarının Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları İle Karşılaştırılması *
 

Multipl Sklerozda Beyinsapı İşitsel Cevaplarının Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları İle Karşılaştırılması *

Katırcıoğlu S., Süoğlu Y., Ünal M., Karatay M. C., Erdamar B., Şirin M., Eraksoy M., Karış B.

Amaç: Multipl sklerozlu hastaların (MS) tanı ve takip aşamasında beyinsapı işitsel cevapları (ABR) ile manyetik rezonans görüntüleme (MAG) bulguları karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya MS tanısı konan 15 hasta (11 kadın, 4 erkek; ort. yaş 33; dağılım 13-65) alındı. Bulgular beş sağlıklı kontrolün sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Tüm olgularda saf-ses odyometri ve akustik impedansmetri, akustik refleks testleri yapıldı ve ABR'ler kaydedildi. Kontrastlı ve kontrastsız MRG'leri çekildi. Bulgular: Yedi hastada (%46.6) ABR anormallikleri görüldü. Bunlar, dört olguda dalga I-V interpik interval uzaması, ikisinde dalga I-III interpik interval uzaması, birinde I. dalgada iki taraflı kayıp şeklinde idi. Bu olguların tümünde MAG ile MS plakları gösteriIdi. Multipl skleroz plaklarının yaklaşık %70 oranında beyinsapının üstünde olması dikkat çekiciydi. Sonuç: Multipl skleroz tanısında ve plakların anatomik yerlerinin gösterilmesinde, MAG'nin ABR'den daha doğru bilgi verdiği saptandı. Ancak anormal ABR bulgularının, MAG ile MS plağı gösterilemediği durumlarda yardımcı olabileceği sonucuna varıldı.

Comparison Of ABR Findings With Those Of MRI İn Patients With Multiple Selerosis

Katırcıoğlu S., Süoğlu Y., Ünal M., Karatay M. C., Erdamar B., Şirin M., Eraksoy M., Karış B.

Objectives: We compared findings of auditory brainstern responses (ABR) with those of magnetic resonance imaging (MAl) obtained during diagnosis and follow-up of patients with multiple scierosis (MS). Patients and Methods: Fifteen patients (11 females, 4 males; mean age 33 years; range 13-65 years) with MS were evaluated with ABR and MAL The results were compared with those of five healthy adults. In all subjects, pure-tone audiometry, acoustic impedance, acoustic reflex, and ABR tesis were performed and MRI studies were carried out with and without contrast. Results: Abnormal ABR findings were documented in seven patients (46.6%), which included prolongation of waves I-V (n=4) and I-III (n=2) interpeak intervals, and bilateral absence of wave I (n=1). Patients with abnormal MRI findings exhibited MS plaques in MRI examination. Of note, 70% of the MS plaques detected by MAl were located above the brainstem level. Conclusion: Our data suggest that MAl findings are more accurate lhan those of ABR in the diagnosis and demonstration of MS plaques. However, abnormal ABR findings may be helpful in cases in which MAl fails to show MS plaques.

KBB İhtisas Dergisi C:8 S:2 Syf:130-134

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale