Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » CSL Ve Dr. Speech İle Ölçülen Temel Frekans Ve Pertürbasyon Değerlerinin Karşılaştırılması
 

CSL Ve Dr. Speech İle Ölçülen Temel Frekans Ve Pertürbasyon Değerlerinin Karşılaştırılması

Kılıç M. A., Okur E.

Amaç: İki farklı ses analiz sistemi kullanılarak ölçülen temel frekans ve pertürbasyon değerlerini karşılaştırmak. Çalışma Planı ve Yöntemler: Ses bozukluğu olan hastalara ait rastgele seçilmiş 50 ses dosyası CSL (Bilgisayarlı Konuşma Laboratuvarı) ve Dr. Speech ses analiz sistemi ile incelendi. Ortalama temel frekans (Fo)' jitter (%), rölatif ortalama pertürbasyon (RAP), perde pertürbasyon bölümü (PPO), shimmer (%) ve amplitüt pertürbasyon bölümü (APO) değerleri ölçüldü. Bulgular: Temel frekans (Fo) değerleri arasında fark olmadığı (p=0.881), jitter (%), RAP, PPO. shimmer (%) ve APO değerleri arasında önemli düzeyde farklar olduğu gözlendi (p<0.001). Sonuç: Ses analizinde, pertürbasyon ölçüm tekniklerinin standardize edilmesi, standardizasyon gerçekıeşineeye kadar her cihaz ve klinik için ayrı ayrınormal değerlerin belirlenmesi gerekmektedir.

Comparison Of Fundamental Frequencyand Perturbation Data Analyzed By CSL And Dr. Speech Systems

Kılıç M. A., Okur E.

Objectives: To compare fundamental frequency and perturbation data measured by two different voice analysis systems. Design and Methods: Randomly selected voice recordings of 50 patients with voice disorders were analyzed by CSL (Computerized Speech Lab) and Dr. Speech voice analysis systems. Fundamental frequency (Fo), jitter (%), relative average perturbation (RAP), pitch perturbation quotient (PPO), shimmer (%), and amplitude perturbation quotient (APO) values were measured. Results: The differences between the mean Fo values were not statistically significant (p= 0.881); however, the mean jitter (%), RAP, PPO, shimmer (%), and APO values showed significant differences (p<0.001). Conclusion: The frequencyand amplitude perturbation measurement techniques need to be standardized. Until this is possible, normal reference values must be established for every system by voice laboratories.

KBB İhtisas Dergisi C:8 S:2 Syf:152-157

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale