Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Tonsillektomide Kullanılan Bizmut Subgallabn Hemostatik Etkisi
 

Tonsillektomide Kullanılan Bizmut Subgallabn Hemostatik Etkisi

Nalça Y., Arda N., İkincioğulları A., Özcan M., Ünal A., Tuncel Ü., Dadalı U.

Amaç: Tonsillektominin en önemli komplikasyonu kanamadır. Bu prospeklif çalışmada, lokal bizmut subgallat uygulamasının tonsillektomilerde hemostatik etkisini araştırdık. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya kronik tonsillit tanısı ile tonsillektomi uygulanan 46'sı kız, 56'sl erkek 102 hasta alındı (ort. yaş 6.8; dağılım 3-14). Tonsillektomi genel anestezi altında künt diseksiyon ve ans yöntemiyle yapıldı. Rastgele yöntemle kontrol grubuna 54, bizmut grubuna 48 hasta ayrıldı. Hastalar ameliyat sonrası dönemde 2, 4, 7, 10 ve 15. günlerde kanama açısından kontrol edildi ve çalışma ve kontrol gruplarında hemostaz için kullanılan tampon ve sütür sayıları karşılaştırıldı. Bulgular: Kontrol grubunda kullanılan ortalama tampon sayısı 9.22, bizmut grubunda 4.65 bulundu (p<0.05). Kontrol grubunda sütür gerektiren hasta sayısı 48, ortalama sütür sayısı 2.83 idi. Bizmut grubunda sütür gerektiren hasta sayısı dokuz, ortalama sütür sayısı 0.27 idi (p<0.05). Sonuç: Tonsillektomi sonrası lokal bizmut subgallat uygulamasının etkili, güvenilir, basit ve pahalı olmayan bir hemostaz yöntemi olduğu sonucuna varıldı.

Hemostatic Effects Of Bismuth Subgallate İn Tonsillectomy

Nalça Y., Arda N., İkincioğulları A., Özcan M., Ünal A., Tuncel Ü., Dadalı U.

Objectives: Hemorrhage is the most important complication of tonsillectomy. In this prospective study, we investigated the hemostatic effects of bismuth subgallate in tonsillectomy. Patients and Methods: The study included 102 patients (46 girls, 56 boys; maan age 6.8 years; range 3-14 years) who underwent tonsillectomy for chronic tonsillitis. Tonsillectomy was performed using co Id dissection and the snare technique. Patients were randomly assigned to control (n=54) and bismuth (n=48) groups, respectively. Postoperatively, all patients were evaluated on days 2, 4, 7, 10, and 15. The number of gauze packs and sulura ligations used for hemostasis were compared. Results: The maan numbers of gauze packs were 9.22 and 4.65 in the control and bismuth groups, respectively (p<0.05). Sulura ligations were required in 48 patiants, with a maan number of 2.83 in the control group. In the bismuth group, nine patients required sulura ligations with a maan number of 0.27 (p<0.05). Conclusion: Use of local bismuth subgallate in tonsillectomy proved to be an effective, safe, simple, and inexpensive method for hemostasis.

KBB İhtisas Dergisi C:8 S:2 Syf:158-161

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale