Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Sinonazal Hastalıkların Tedavisinde Endoskopik Sinüs Cerrahisi: 403 Olgunun Değerlendirilmesi
 

Sinonazal Hastalıkların Tedavisinde Endoskopik Sinüs Cerrahisi: 403 Olgunun Değerlendirilmesi

Batman Ç., Üneri C., Tutkun A., Şehitoğlu M.A., İnanlı S., Öztürk Ö.

Amaç: Sinonazal hastalıklı olguların tedavisinde uyguladığımız endoskopik sinüs cerrahisinin etkinliğini değerlendirdik. Hastalar ve Yöntemler: Kliniğimizde 1989-2000 yıllları arasında endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan 403 olgu (210 erkek, 193 kadın; ort. yaş 39; dağılım 10-86) preoperatif semptomlar, tanı, cerrahi teknik, kısa ve uzun dönem takip sonuçları açısından değerlendirildi. Takipleri tamamlanan olgular (n=181, %45) üç ayrı grupta incelendi (2-12 ay, 13-36 ay ve 37 ay). Ortalama takip süresi ise 21 aydı. Bulgular: Olgulaıln semptomlarının düzelmesine göre belirlenen başarı oranları 2-12 ay (n=46), 12-36 ay (n=106) ve ?:37 ay (n=29) süren takiplerimizde sırasıyla %88.6, %85.8 ve %77.5 bulundu. Önemli kompli- kasyona rastlanmadı. Yüz on olguda (%27.2) görülen komplikasyonlar hafif nitelikteydi. Kırk beş olguda (%24.8) devamlılık gösteren ve tekrarlayan sinonazal problemler için revizyon cerrahisi uygulandl. En sık re- vizyon nedeni tekrarlayan polipler (n=18, %10) idi. Sonuç: Endoskopik sinüs cerrahisi sinonazal semptom ve hastalıkların tedavisinde paranazal fizyoloji- ye uygun, güvenli ve etkili bir yöntemdir.

Endoscopic Sinus Suırgery in the Treatment of Sinonasal Diseases: Evaluation of 403 Cases

Batman Ç., Üneri C., Tutkun A., Şehitoğlu M.A., İnanlı S., Öztürk Ö.

Objectives: To evaluate the effectiveness of endoscopic sinus surgery in the treatment of sinonasal diseases. Patients and Methods: A total of 403 patients (210 males, 193 females; mean age 39 years; range 10-86 years) who underwent endoscopic sinus surgery between 1989-2000 were reviewed with respect to symptoms, diagnoses, techniques, and postoperative results. Those who had a complete follow-up (n=181 , %45) were evaluated in three groups (2-12, 13-36, and ~37 months). The mean follow-up was 21 months. Results: The overall success of the procedure was defined by the extent of patient satisfaction, being %88.6, %85.8, and %77.5 in 2-12, 13-36 and ~37 month-follow-up groups, respectively. During the follow-up only slight complications occurred in 110 patients (27.2%). Forty-five patients (24.8%) required revision surgery for persistent or recurrent sinonasal problems, the most frequent cause being polyps (n=18, %10). Conclusion: Endoscopic sinus surgery is a safe, and effective method in the treatment of sinonasal symptoms and diseases. Maxillary sinusitis/surgery; Nasal polyps/surgery; Paranasal sinus diseases/surgery; paranasal sinuses/surgery; Rhinitis/surgery; Sinusitis/surgery-

KBB İhtisas Dergisi C:8/S:1 Syf:13-19

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale