Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Cerrahi Tedavi Uygulanan Larenks Kanserli Hastaların Uzun Dönemde Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi
 

Cerrahi Tedavi Uygulanan Larenks Kanserli Hastaların Uzun Dönemde Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi

Katırcıoğlu S., Sunay T., Kıyak E., Süoğlu Y., Erdamar B., Güven M., Akdağ K.

Amaç: Larenks kanseri nedeniyle cerrahi tedavi uygulanmış ve uzun dönemde hastalıksız kontrollerine devam eden olguların yaşam kaliteleri değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Primer tedavi olarak cerrahi uygulanmış ve tedavilerinin sonlanmasından sonra 12. ayda hastalıksız olan 66 ardışık hastada (4 kadın, 62 erkek; ort. yaş 57; dağılım 37-73) yaşam kalitesi "Washington Üniversitesi Yaşam Kalitesi Değerlendirme Sorgulaması" ve "Karşılaştırmalı Yaşam Kalitesi Sorgulaması" ile değerlendirildi. Veriler, benzer demografik özellikler gösteren sağlıklı 32 kişinin yer aldığı kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Hastalar, kalıcı trakeostomalı (n=32) ve trakeostomasız (n=34) cerrahi şeklinde iki farklı grupta değerlendirdi. Bulgular: Elli hasta (%76) yaşam kalitesinin, hastalığına tanı konmasından bir yıl önceki durumuna benzer olduğunu; 15 hasta (%23) durumunun daha kötü, bir hasta da (%2) çok daha kötü olduğunu belirtti. Konuşma fonksiyon değerlendirmesinin, ağrı değerlendirme sonuçlarının ve uygulanan cerrahi yöntemin bu sonuçla anlamlı ilişkisi saptandı (sırasıyla, p=0.0001, p=0.03, p=0.0002). Sonuç: Larenks kanserli hastaların tedavisinde, daha ileri bir yaşam kalitesi için, onkolojik prensipler gözardı edilmeksizin, konuşma fonksiyonunun korunması ya da restorasyonu yanında, omuz hareketlerinde daha az kısıtlılığa yol açacak seçeneklere ağırlık verilmelidir.

Long-Term Quality Of Life Assessment Af Ter Surgical Treatment Of Laryngeal Cancer

Katırcıoğlu S., Sunay T., Kıyak E., Süoğlu Y., Erdamar B., Güven M., Akdağ K.

Objectives: We assassed the quality of life of patients who were leading a disease-free life in the long-term follow-up after surgical treatment for laryngeal cancer. Patients and Methods: Sixty-six consecutive patients (4 women, 62 men; mean age 57 years; range 37 to 73 years) were evaluated by the University of Washington Ouality of Life Ouestionnaire and Comparative Ouality of Life assessment. All the patients underwent primary surgery for laryngeal cancer and were disease-free after at . least 12 months following the completion of their treatment. The results were compared with those of 32 demographically matched healthy subjects. The patients were also divided into two subgroups, namely surgery with permanent tracheostomy (n=32) or without tracheostomy (n=34). Results: Ouality of life was rated as similar to (n=50, 76%), worse than (n=15, 23%), and much worse than (n=1, 2%), that present one year prior to diagnosis. Speech and pain scores and the surgical method employed were found to significantly affect the comparative quality of life assessment (p=0.0001, p=0.03 and p=0.0002, respectively). Conclusion: In order to improve the quality of life of patients with laryngeal cancer, emphasize should be given to treatment modalities that are adherent to oncological principles, but enable preservation or restoration of voice, with minimum loss of shoulder function.

KBB İhtisas Dergisi 8-3 219

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale