Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Uzmanlık Eğitimi Veren Kulak Burun Boğaz Ve Baş Ve Boyun Cerrahisi Merkezleri İzole Tiroit Cerrahisine Nasıl Bakıyorlar?
 

Uzmanlık Eğitimi Veren Kulak Burun Boğaz Ve Baş Ve Boyun Cerrahisi Merkezleri İzole Tiroit Cerrahisine Nasıl Bakıyorlar?

Yücetürk A.V., Mutlu C., Çelik O., Aslan A., Ünlü H.

Amaç: Uzmanlık eğitimi veren Kulak Burun Boğaz ve Baş ve Boyun Cerrahisi (KBB-BBC) merkezlerinin "izole" tiroit cerrahisi uygulaması ve eğitimi konusunda tutum ve görüşlerini değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Uzmanlık eğitimi veren KB BBBC merkezlerinin izole tiroit cerrahisinin uygulanması ve eğitiminin verilmesi konusunda tutum ve düşüncelerini öğrenmek üzere bu merkezlerden yazılı bilgi istendi ve alınan yanıtlar değerlendirildi. Bulgular: Toplam 49 merkezden 19'u (%39) yazılı açıklama gönderdi. Yanıtlama oranı, KBB-BBC eğitim merkezlerinin yoğunlaştığı İstanbul ve Ankara'da diğer şehirlerden daha düşüktü. Yanıt veren merkezlerin %58'i izole tiroit cerrahisi yaptıklarını; %84'ü bu cerrahinin KBB-BBC disiplini içinde yer alması gerektiğini bildirdi. Sonuç: Tiroit cerrahisinin tüm boyutlarıyla, KBBBBC'nin öğreti ve uğraş alanı içinde olması gerektiği düşüncesindeyiz. Disiplinimizin üst kuruluşları olan vakıf ve derneklerin de yaklaşımları bunu destekler niteliktedir.

What İs The Attitude To İsolated Thyroid Surgery Among Medical Centers That Are İmplementing Otorhinolaryngology...

Yücetürk A.V., Mutlu C., Çelik O., Aslan A., Ünlü H.

Objectives: To obtain and analyze the views on, and attitudes to;"'isolated" thyroid surgery, of the otorhinolaryngology, head and neck surgery centers that are implementing otorhinolaryngology resideney programs. Materials and Method: Otorhinolaryngology, head and neck surgery centers that are engaged in otorhinolaryngology resideney programs were asked to send a written statement on the implementation and training in isolated thyroid surgery. The responses were evaluated. Results: Nineteen centers responded (39%). Compared to responses received from other cities, the response rates were relatively law in Istanbul and Ankara. Fifty-eight percent of the responders stated that they had been performing isolated thyroid surgery, and 84% was in favor of including isolated thyroid surgery in otorhinolaryngology resideney programs. Conclusion: We are of the opinion that all aspects of thyroid surgery should be included and performed within the realm of otorhinolaryngology resideney programs. The attitudes of dur professional associations and relevant societies are in favor of this approach.

KBB İhtisas Dergisi 8-3 227

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale