Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Paranazal Sinüs Mukoselleri
 

Paranazal Sinüs Mukoselleri

Ketenci İ., Ünlü Y., Külahlı İ.

Amaç: Paranazal sinüs mukosellerinin klinik görünümleri ve tedavisi değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Paranazal sinüs mukoseli tanısı ile ameliyat edilen 13 hasta (10 erkek, 3 kadın; ort. yaş 40; dağılım 12-72) değerlendirildi. Paranazal sinüs mukoseli tanısı hastaların hepsinde bilgisayarli tomografi (BT) ile kondu. Mukoselli hastalar klasik veya endoskopik tekniklerle ameliyat edildi. Hastalar ortalama altı ay ile 4 yıl arasında değişen sürelerle izlendi. Bulgular: Dört hastada frontal, iki hastada fronto-etmoid, üç hastada maksiller, iki hastada etmoid ve iki hastada sfenoid mukosel vardı. Beş hastada muko- piyosel bulundu. Sfenoid mukosel olan iki hastada ani görme kaybı vardı; bunların birinde cerrahi müdahaleden sonra görme kısmen iyileşti, diğer hastada düzelme olmadı. Sonuç: Çalışmamız, paranazal sinüs mukosellerinin en sık frontal ve fronto-etmoid sinüslerde bulundugunu; sfenoid mukosellerde ani görme kaybı riskinin yüksek olduğunu ve paranazal sinüs mukosellerinin tedavisinde klasik tekniklerin yanısıra en- doskopik cerrahinin güvenilir oldugunu gosterdi.

KBB İhtisas Dergisi C:8/S:1 Syf:20-25

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale