Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Yüz Ve Kafa Tabanı Rekonstrüksiyonunda Temporal Adale Flebi
 

Yüz Ve Kafa Tabanı Rekonstrüksiyonunda Temporal Adale Flebi

Uyar Y., Ülkü Ç.H., Arbağ H., Öztürk K.

Amaç: Temporal adale flebinin (TAF), yüz ve kafa tabanı cerrahisine baglı defektlerdeki kullanım alanları endikasyonları ve diğer fleplere g6re avantajları değerlendirildi. Hastalar ve yöntemler: Temporal adale flebi kullandığımız 50 hasta (ort. yaş 42, yaş dağılımı 9-63) retrospektif olarak incelendi. Kırk iki hastada yüz ve kafa tabanı cerrahisine baglı defektlerin rekonstrüksiyonu kavite obliterasyonu duraplasti alanının ve kranyal kavitenin kapatılması gibi amaçlarla TAF kullanıldı. Ayrıca temporomandibuler eklem ankilozlu üç olguda ve fasyal paralizili beş olguda adalenin işlevsel özelliğinden yararlanıldı. Bulgular: Yedi olguda geçici frontal parezi, 13 olguda temporal bö1gede çökme defekti, bir olguda parsiyel nekroz gelişti. Hiçbir olguda çiğneme ve konuşma işlevlerinde bozulma olmadı. Sonuç: Defektli alana yakın olması kolay hazırlanabilmesi iyi vaskülarizasyonu, dinamik işlevinden faydalanılabilmesi ve komplikasyon azlığı nedeniyle TAF güvenilir bir rekonstrüksiyon malzemesidir.

Use Of Temporalis Muscle Flap In The Reconstruction Of The Face And The Skull Base

Uyar Y., Ülkü Ç.H., Arbağ H., Öztürk K.

Objectives: We evaluated the use of temporalis muscle flap in defects associated with facial and skuII base surgery and assessed its indications and advantages over other flaps. Patients and methods: Fifty patients (mean age 42 years, range 9-63 years) in whom temporalis muscle flap was employed were retrospectively evaluated. The flap was used in 42 patients in the reconstruction of defects associated with facial and skull base surgery, in the obliteration of cavities, and in sealing off the cranial cavity and the duraplasty areas, and for functional purposes in the treatment of temporomandibular joint ancylosis (n=3) and facial paralysis (n=5). Results: Complications included temporary frontal paresis (n=7), variable hollowing in the temporal fossa (n=13), and partial necrosis (n=1). No adverse effects were observed on chewing and speech functions. Conclusion: Temporalis muscle seems to be a reliable reconstruction material because of such advantages as close localization to the defect area, availability, good vascularization, dynamic functions, and fewer complications.

KBB İhtisas Dergisi C:8/S:1 Syf:32-41

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale