Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » "Saddle Nose" Deformitesine Yaklaşım
 

"Saddle Nose" Deformitesine Yaklaşım

Tınaz M., Başerer N., Hafız G., Aslan İ., Ulubil A., Yenice H.

Amaç: Çalışmanın amacı kompleks bir sorun olan ve çözümü bazen çok güç olabilen saddle nose deformitesinin tedavisinde izlenecek rasyonel bir yolun sorunun çözümünde getirecegi kolaylıkları araştırmaktır. Hastalar ve yöntemler: Saddle nose deformitesi nedeniyle septorinoplasti uygulanan 17 hasta (11 erkek, 6 kadın; yaş dağılımı 21-51; ort. yaş 27.6) retrospektif olarak değerlendirildi. Tedavi öncesinde olgular deformitenin ağırlığına göre beş ana sınıfa ay- rıldı ve cerrahi tedavilerinde bu tiplendirme esas alındı. Ameliyat öncesi değerlendirmede hem işlevsel hem kozmetik unsurlar göz önünde bulunduruldu. Degerlendirme esnasında öznel kriterlere ağırlık verildi. Hastalar altı ay ile 2.5 yıl arasında degişen sürelerde takip edildi. Bulgular: Ameliyat sonrası erken dönemde herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadı. Altıncı ayda ve uzun dönemde yapılan öznel değerlendirmelerde hastaların tümü durumlarında düzelme ifade ettiler. Sonuç: Saddle nose deformitesinin tedavisinde deformitenin tanım ve sınıflamasının yapılması ve derecesine gore tedavi şekillerinin bir algoritma disiplininde planlanması daha uygundur.

Our Approach To Saddle Nose Deformity

Tınaz M., Başerer N., Hafız G., Aslan İ., Ulubil A., Yenice H.

Objectives: The aim of the study was to evaluate the advantages of an algorithm that may help in the surgical treatment of saddle nose deformity, the solution of which may sometimes be very difficult. Patients and methods: Seventeen patients who underwent septorhinoplasty for saddle nose deformity were evaluated. There were 11 men and six women, with ages ranging from 21 to 51 years (mean age 27.6 years). The patients were divided into five classes with regard to the severity of the deformity and surgical treatment was carried out accordingly. Evaluation included both cosmetic and functional issues. The results were assessed mainly using the subjective criteria. The patients were followed-up for a duration ranging between six months and 2.5 years. Results: No complications occurred during the early postoperative period. Evaluations performed by the patients at the end of postoperative six months and beyond a year showed improvement in the deformity. Conclusion: Increased patient satisfaction and successful outcome depend on classification of saddle nose deformity on the basis of severity and an appropriate treatment under an algorithmic discipline.

KBB İhtisas Dergisi C:8/S:1 Syf:26-31

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale