2002

1. Minimal İnvaziv Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Minimally İnvasive Endoscopic Sinus Surgery
2. Antrokoanal Polip: Yirmi Yedi Olgunun Değerlendirilmesi
Antrochoanal Polyps: A Rewiev Of 27 Cases
3. Koanal Atrezide Transnazal CO2 Lazer Uygulaması
The Use Of Transnasal CO2 Laser İn Choanal Atresia
4. Baş-Boyun Bölgesi Osteosarkomları: Dört Olgu Sunumu
Osteosarcoma Of The Head And Neck: An Analysis Of Four Cases
5. Erişkin Yaş Grubu Akut Kriptik Tonsillit Tedavisinde Amoksisilin/Klavulanat İle Azitromisinin Karşılaştırılması
Azithromycin Versus Amoxycillin/Clavulanate İn The Treatment Of Adult Patients With Acute Cryptic Tonsillitis
6. Uçucularda İşitme Kayıpları
Hearing Loss İn Aviators
7. Larenks Kanserlerinde Eozinofilik İnfiltrasyonun Klinikopatolojik Önemi Ve Prognoza Etkisi
The Prognostic Effect And Clinico-Pathologic Significance Of Eosinophilic İnfiltration İn Squamous Cell...
8. Orta Konka Piyoseli: Olgu Sunumu
A Case Of Pyocele Arising From The Concha Bullosa Of The Middle Turbinate
9. Ön Kafa Tabanı Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşımlarımız: 110 Olgu
Our Surgical Approach To Anterior Skull Base Tumors: A Review Of 110 Cases
10. Supraglottik Kanserlerde Karşı Boyun Metastazları
Contralateral Neck Metastases İn Supraglottic Cancers
11. Açık Kavite Mastoidektomide Başarısızlık Nedenleri
Causes of Failure in Open Cavity Mastoidectomy
12. Efüzyonlu Otitis Medialı Çocuklarda Alerjik Rinit Görülme Sıklığı
The İncidence of Allergic Rhinitis in Children with Otitis Media with Effusion
13. Antrokoanal Polipli 14 Olgunun İncelenmesi
A Review of Antrochoanal Polyps in 14 Cases
14. Horlama ve Tıkayıcı Uyku Apnesi Tedavisinde Laser-assisted Uvulopalatoplastinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
The Efficacy of Laser-assisted Uvulopalatoplasty in The Treatment of Snoring and Obstructive Sleep Apnea
15. Primer Subglottik Larenks Kanseri
Primary Carcinoma of the Subglottic Larynx
16. Larenks Kanserlerinde Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Ameliyat Sonrası Histopatolojik...
Comparison of Magnetic Resonance İmaging Findings with Postoperative Histopathologic Results in Laryngeal Cancers
17. Açık Teknik Rinoplasti Sonuçlarımız
Results of Open Structure Rhinoplasty
18. Nazal Kaviteyi Tutan Natural Killer T Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu*
A Cage of Natural Killer T-cell Lymphoma in The Nasal Cavity
19. SCVBA Dalıcılarında KBB Muayenesi ve Dalışa Engel KBB Patolojileri
ENT Examination in SCUBA Divers and ENT Pathologies Restrictng Diving
20. Usher Sendromunun Sıklığı ve Klinik Tipleri
The İncidence of Usher's Syndrome and its Clinical Types
21. Çarpık Burunlara Yaklaşım ve Sonuçlarımız
Approaches to Twisted Noses and Results of Treatment
22. Radyofrekans Cerrahisi Sonuçlarımız*
Results of Radiofrequency Tissue Ablatian
23. Tonsillektomi Yapılan Hastalarda Lidokain HCl Spreyin Ameliyat Sonrası Ağrı Üzerine Etkisi
The Effect of Lidocaine HCl Aerosol on Postoperative Pain in Tonsillectomy Patients
24. Alt Dudak Kanserlerinde Gizli Lenf Nodu Metastazı Oranları ve N0 Boyna Yaklaşım
Occult Lymph Node Metastasis in Lower Lip Cancers and Approach to No Neck
25. Larenks Kanseri ve Larengosel Birlikteliği: Radyolojik ve Patolojik Araştırma
Coexistence of Laryngeal Cancer and Laryngocele: A Radiologic and Pathologic Evaluation
26. Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Sonrası Fonksiyonel Sonuçlar
Functional Aliteames After Supracricoid Partial Laryngectomy
27. Çocukta Mandibüler Fibromatozis: Olgu Sunumu
Fibromatosis of The Mandible in A Child
28. Auriküler Malign Melanoma
A Case of Auricular Malignant Melanoma
29. İnverted Papillomlu Dört Olgunun Sunumu
Inverted Papilloma: A Report of Four Cases

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale