Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2002 » Koanal Atrezide Transnazal CO2 Lazer Uygulaması
 

Koanal Atrezide Transnazal CO2 Lazer Uygulaması

İnci E., Güçlü E., Altuğ T., Toy H.

İki taraflı koanal atrezi nadir görülen ve yenidoğan döneminde ciddi solunum sıkıntısına neden olan doğuştan bir anomalidir. Çok seyrek de olsa yetişkin çağda tanı konan olgulara da rastlanmaktadır. Transnazal yolla endoskopik cerrahi, günümüzde bu olgularda tercih edilen yöntemlerden biridir. İki taraflı membranöz koanal atrezili 20 yaşında bir kadın hastaya, transnazal endoskopik yöntemle, CO2 lazer uyguladık. Ameliyat sırasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon görülmedi. Ameliyatta yerleştirilen stent, altı hafta sonra çıkarıldı. Beş aylık takip sırasında hava pasajının çok iyi olduğu ve belirgin bir daralmanın olmadığı gözlendi.

The Use Of Transnasal CO2 Laser İn Choanal Atresia

İnci E., Güçlü E., Altuğ T., Toy H.

Bilateral choanal atresia is a rare congenital anomaly that may cause severe neonatal respiratory distress. Albeit very rare, it is also encountered in adult subjects. Endoscopic surgery by the transnasal route is one of the preferred methods. Using this approach, we applied CO2 laser endoscopically in a 20-year-old female patient with bilateral membranous choanal atresia. No complications were encountered during and after the operation. The stent placed at the end of surgery was removed six weeks postoperatively. Throughout a five-month follow-up, the airway passage was patent.

KBB İhtisas Dergisi 4-2 92-95

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale