Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2002 » Erişkin Yaş Grubu Akut Kriptik Tonsillit Tedavisinde Amoksisilin/Klavulanat İle Azitromisinin Karşılaştırılması
 

Erişkin Yaş Grubu Akut Kriptik Tonsillit Tedavisinde Amoksisilin/Klavulanat İle Azitromisinin Karşılaştırılması

Kırış M., Kutluhan A., Çankaya H., Yakut F., Yurttaş V.

Amaç: Erişkin yaş grubu akut kriptik tonsillit tedavisinde amoksisilin/klavulanat ile azitromisinin etkinlik ve tolerabiliteleri değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Toplam 40 hasta, amoksisilin/klavulanat (9 erkek, 11 kadın; ort. yaş 19) ve azitromisin (8 erkek, 12 kadın; ort. yaş 21) gruplarına rastgele ayrıldı. Boğaz ağrısı, yutma güçlüğü ve sistemik şikayetler hasta tarafından; fizik muayene bulguları tanı koyan hekim tarafından skorlandı. Tedaviden önce tüm olgulardan tonsil kültürü alındı. Amoksisilin/klavulanat beş gün, azitromisin üç gün süreyle uygulandı. Hastalar tedavinin dördüncü ve yedinci günlerinde ve tedaviden bir ay sonra kontrol edildi. Bulgular: Dördüncü gün, boğaz ağrısı ve ateş yönünden azitromisin lehine anlamlı düzelme görüldü. Amoksisilin/klavulanat grubunda iki hastada düzelme görülmemesi üzerine kullanılan antibiyotik değiştirildi. Yedinci günde, tedaviyi sürdüren tüm hastalarda semptomlar tamamen düzeldi. Fizik bulgularda ise gruplar arasında anlamlı fark oluşturmayacak derecede hafif tonsillofarenjeal hiperemi saptandı. İlaçlara ait önemli yan etki görülmedi. Tedaviden bir ay sonra hastalarda erken nüksü düşündüren semptom ve bulguya rastlanmadı. Her iki gruptan bazı hastalarda, fizik bulgu olarak tonsil ön plika hiperemisi gözlendi. Sonuç: Erişkin yaş grubu akut kriptik tonsillit tedavisinde üç gün süreyle günde tek doz 500 mg azitromisinin, beş gün süreyle günde iki doz 1 gr amoksisilin/klavulanat kadar etkili olduğu ve etkisinin daha erken başladığı görüldü.

Azithromycin Versus Amoxycillin/Clavulanate İn The Treatment Of Adult Patients With Acute Cryptic Tonsillitis

Kırış M., Kutluhan A., Çankaya H., Yakut F., Yurttaş V.

Objectives: The efficacy and tolerability of amoxycillin/ clavulanate and azithromycin were evaluated for the treatment of acute cryptic tonsillitis in adults. Patients and Methods: Forty patients were randomly assigned to receive amoxycillin/clavulanate for five days (9 males, 11 females; mean age 19 years) and azithromycin for three days (8 males, 12 females; mean age 21 years). Complaints of sore throat, dysphagia, and systemic disturbances were scored by the patients, and physical examination findings by the physician. Before treatment, cultures were obtained from all patients. The results were evaluated on the forth and seventh days, and one month after treatment. Results: There was a statistically significant improvement in complaints of sore throat and fever on the fourth day in the azithromycin group. Amoxycillin/clavulanate was replaced in two patients due to lack of improvement. On the seventh day, complete recovery was obtained in both groups, with slight residual tonsillopharyngeal hyperemia. No significant adverse effects were observed. One month after treatment, there were no signs and symptoms suggestive of early recurrence. Hyperemia of the anterior plica was observed in some patients in both groups. Conclusion: A three-day regimen of 500 mg azithromycin once daily is as effective as 5-day regimen of 1 gr amoxycillin/clavulanate twice daily in the treatment of adult acute cryptic tonsillitis.

KBB İhtisas Dergisi 4-2 72-77

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale