Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2002 » Uçucularda İşitme Kayıpları
 

Uçucularda İşitme Kayıpları

Büyükçakır C., Türbedar E., Gözaydın M.

Amaç: İşitme kaybı uçucularda sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. İşitme kayıplarının kulaktaki problemlere mi, yoksa uçucunun yaşına mı bağlı olduğu halen tartışmalıdır. Bu çalışmada uçucuların odyometrik testleri incelenerek işitme kayıpları belirlenmeye çalışıldı. Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışmada Hava Harp Okulu’na başvuran 100 öğrenci adayının (ort. yaş 18; dağılım 17-20), presbiakuzi tanısı alan 50 olgunun (ort. yaş 65; dağılım 53-70) ve 107 yetişmiş uçucunun (ort. yaş 32; dağılım 27-58) odyometrik testleri değerlendirildi ve farklılıkları araştırıldı. Ayrıca, uçucularda uçak tipine, uçuş saatine, yaşa göre olan farklılıklar incelendi. Bulgular: Öğrenci adayları ile uçucular ve presbiakuzili hastaların odyometrik sonuçları arasında anlamlı farklılıklar saptandı. Otuz beş yaş üstündeki uçucularda , özellikle 4000, 8000 Hz frekanslarındaki artışlar öğrenci adaylarından anlamlı derecede farklı bulundu (p<0.0001). Otuz beş yaş üstünde, 2000 saatten fazla uçuşu olan jet pilotlarında aday ortalamalarına göre farklılık anlamlı bulunurken, nakliye pilotlarında anlamlı artışlar görülmedi. Sonuç: Uçuculardaki işitme kayıplarının gürültüye bağlı olması nedeniyle uçuculara kulak tıkaçlarını kullanmaları mutlaka önerilmelidir.

Hearing Loss İn Aviators

Büyükçakır C., Türbedar E., Gözaydın M.

Objectives: Hearing loss is a common problem in aviators. It is still controversial whether hearing loss occurs because of noise-induced problems of the ear or it is an age-related process. This study was performed to evaluate audiometric tests and determine the extent of hearing loss in aviators. Patients and Methods: The study included 100 candidates (mean age 18 years; range 17 to 20 years) for Air Force Academy, fifty patients with presbyacusis (mean age 65 years; range 53 to 70 years), and 107 experienced flyers (mean age 32 years; range 27 to 58 years). Audiologic findings were examined and compared. In addition, differences with regard to aircraft types, overall flying hours, and age were evaluated. Results: Significant differences were found between audiologic findings of candidates, experienced flyers, and patients with presbyacusis. At 4000 and 8000 Hz frequencies, significant increases were noted in flyers over 35 years of age (p<0.0001). Significant increases were associated particularly with age over 35 years, overall flying time exceeding 2000 hours, and jet flights. Conclusion: Since hearing loss is associated with environmental noise, flyers should be strongly recommended to wear ear protectors during flights.

KBB İhtisas Dergisi 4-2 68-71

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale