Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2002 » Orta Konka Piyoseli: Olgu Sunumu
 

Orta Konka Piyoseli: Olgu Sunumu

Özlüoğlu L., Yavuz H., Yılmazer C., Yoloğlu Z.

Orta konka havalanması (konka bülloza), etmoid hava hücrelerinin migrasyonu sonucu gelişir. Ostium tıkandığında, konka bülloza içerisinde mukus birikmesine bağlı olarak mukosel; enfeksiyonun eklenmesiyle de piyosel gelişebilir. On üç yaşında bir kız çocuğu, sağ tarafta artan burun tıkanıklığı ve başağrısı şikayetleriyle başvurdu. Hastada alerji öyküsü de bulunmaktaydı. Fizik muayenede ve bilgisayarlı tomografi incelemesinde sağ nazal kaviteyi tamamen dolduran lezyon belirlendi. Biyopsi alındığında, bol miktarda nekrotik doku ve mukopürülan materyal gelişi izlenen lezyonun orta konka mukoseli olduğunun anlaşılması üzerine intranazal endoskopik yaklaşımla subtotal eksizyon uygulandı. Ameliyat sonrası altıncı ayda yapılan kontrolde hastanın herhangi bir şikayeti yoktu.

A Case Of Pyocele Arising From The Concha Bullosa Of The Middle Turbinate

Özlüoğlu L., Yavuz H., Yılmazer C., Yoloğlu Z.

Pneumatization of the middle turbinate (concha bullosa) occurs as a result of migration of the ethmoid air cells. When the ostium is occluded, accumulation of mucus in the concha bullosa results in the formation of a mucocele, or in the presence of an infection, a pyocele. A thirteen-year-old girl presented with complaints of nasal obstruction on the left side and headache. She also had a history of allergy. Physical examination and computed tomography showed a lesion with complete occupation of the right nasal cavity. On biopsy, an excessive necrotic and mucopurulent drainage suggested a diagnosis of mucocele, which was excised by intranasal endoscopic approach. No complaints were observed on follow-up examination in the postoperative sixth month.

KBB İhtisas Dergisi 4-2 63-67

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale