Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2002 » Açık Kavite Mastoidektomide Başarısızlık Nedenleri
 

Açık Kavite Mastoidektomide Başarısızlık Nedenleri

Özcan C., Ünal M., Görür K., Vayısoğlu Y.

Amaç: Açık kavite mastoidektomi yapılan hastalarda başarısızlık nedenleri incelendi. Hastalar ve Yöntemler: Kronik otitis media nedeniyle açık kavite mastoidektomi yapılan 63 hastanın 11'ine (7 kadın, 4 erkek; ort. yaş 35.2; dağılım 8-59) revizyon mastoidektomi uygulandı. Uygun hastalarda temporal adale fasyası, tragal kartilaj ile zar onarımı; inkus interpozisyonu veya TORP ile kemikçik rekonstrüksiyonu yapıldı. Hastalar ameliyat sonrası dönemde ortalama 13.1 ay (dağılım 6 ay-2 yıl) süreyle izlendi. Bulgular: Yedi hastada sağ, dört hastada sol kulak ameliyat edildi. Bir hastada saptanan nazal alerji dışında, olgularda immün direnci azaltan sistemik hastalık yoktu. Tüm olgularda ortalama 1.6 ay (dağılım 1-3 ay) içinde kavite epitelizasyonu görüldü. Revizyon mastoidektomi nedenleri üç hastada koleste-atom kalıntısı; dört hastada yüksek tasyal köprü ve dar meatoplasti; iki hastada açık tuba ve seröz akıntı; iki hastada kulak zarı perforasyonu, hipotimpanum ve mastoid apekste oluşan granülasyon dokusu ve polipoid mukozaydı. Sonuç: Güvenli bir açık kavite, fasyal köprünün fasyal sinir düzeyine kadar indirilmesi, yeterli genişlikte meatoplasti ve bütün mastoid hücrelerin temizlenmesi ile olanaklıdır. Bu işlemlerin ilk ameliyat sırasında yapılması revizyon gereksinimini azaltabilir.

Causes of Failure in Open Cavity Mastoidectomy

Özcan C., Ünal M., Görür K., Vayısoğlu Y.

Objectives: We assessed the causes of failure in patients who underwent open cavity mastoidectomy. Patients and Methods: Of sixty-three patients who had undergone open cavity mastoidectomy for chronic otitismedia, 11 patients (7 females, 4 males; mean age 35.2 years; lange 8 to 59 years) required revision mastoidectomy. Membrane repair was accomplished with the use of temporal muscle fascia and tragal cartilage; ossicular reconstruction was performed by the interposition of incus and TORP. rhe mean follow-up was 13.1 months (range 6 months to 2 years). Results: The involved ear was the right in seven and the Ieft in four patients. None of the patients, but one with nasal allergy had any immune or systemic dis- eases. In all patients cavity epithelialization was completed in a mean of 1.6 months (range 1 to 3 months). The indications for revision included residual cholesteatoma in three patients, inadequate meatoplasty and Iowering of the facial ridge in four patients, patent tuba and serous discharge in two patients, and tympanic membrane perforation and granulation tissue in the hypotympanum and mastoid apex in two patients. Conclusion: The incidence of revision mastoidectomy may be decreased when a safe open cavity is obtained through Iowering the facial bridge down to the Ievel of the facial nerve, adequate meatoplasty, and by a complete exenteration of all the mastoid cells.

KBB İhtisas Dergisi C:9 S:3 Syf:179-183

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale