Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2002 » Antrokoanal Polipli 14 Olgunun İncelenmesi
 

Antrokoanal Polipli 14 Olgunun İncelenmesi

Pata Y.S., Özcan C., Ünal M., Görür K.

Amaç: Kliniğimizde tedavi edilen antrokoanal polipli olguların klinik sonuçlarını değerlendirdik. Hastalar ve Yöntemler: Antrokoanal polip tanısıyla ameliyat edilen 14 hasta (9 erkek, 5 kadın; ort. yaş 23; dağılım 7-48) çalışmaya alındı. Hastaların tümüne prick testi yapıldı ve spesifik IgE yanıtları belirlendi. On üç olguda endoskopik sinüs cerrahisi, bir olguda polip eksizyonu ve Caldwell-Luc ameliyatı uygulandı. Sonuçlar birinci ve altıncı aylarda yapılan kontrol muayeneleriyle değerlendirildi. Bulgular: Antrokoanal poliplerin sekizi sağ, altısı sol maksiller sinüsten kaynaklanmaktaydı. On dört olgunun hepsinde burun tıkanıklığı; ek olarak dört olguda burun akıntısı, hapşırma ve geniz akıntısı; beş olguda horlama ve ağzı açık uyuma; bir olguda boğaz ağrısı ve burun kanaması vardı. Üç olguda alerji saptandı. Bilgisayarlı tomografi incelemesinde dokuz olguda diğer bir sinüs hastalığı belirlendi. Ameliyat sırasında ancak dört olguda polipin kaynaklandığı yer saptandı; bunların ikisi lateral duvar, ikisi arka duvardan kaynaklanmaktaydı. Komplikasyon olarak iki hastada hafif kanama, üç hastada sineşi görüldü. iki hastanın kontrol muayenelerinde nüks gözlendi. Sonuç: Endoskopik sinüs cerrahisinin, polibin antral parçasının güvenli bir şekilde çıkarılmasını ve eşlik eden diğer sinüs hastalıklarının tedavisini sağlaması nedeniyle ideal bir yöntem olduğu sonucuna varıldı.

A Review of Antrochoanal Polyps in 14 Cases

Pata Y.S., Özcan C., Ünal M., Görür K.

Objectives: We evaluated the clinical results of surgical treatment for antrochoanal polyps. Patients and Methods: The study included 14 patients (9 males, 5 females; maan age 23 years; range 7 to 48 years). Skin prick test was performed and specific IgE responses were determined. Treatment involved endoscopic sinus surgery in 13 patients, and polypectomy combined with Caldwell-luc operation in one patient. Follow-up examinations were performed in the postoperative first and sixth months. Results: The polyps originated from the right (n=8) and from the lett (n=6) maxillary sinuses. Nasal obstruction was found in all cases, with accompanying nasal discharge, sneezing, and postnasal discharge in four; snoring and mouth breathing during sleep in five patients and sora throat and rhinorrhea in one patient. Allergy was determined in three patients. Computed tomography showed coexistent sinus diseases in nine patients. During surgery, the precise origin of the polyp was detected in four cases; being in the lateral wall in two, and in the posteriar wall in two patients. Complications were minor hemorrhage in two cases, and synechia in three. Recurrence was observed in two patients. Conclusion: Endoscopic sinus surgery proved an ideal approach for antrochoanal polyps as it enables complete removar ofthe antral portian of the polyp, and simultaneous intervantion to other sinus diseases.

KBB İhtisas Dergisi C:9 S:3 Syf:188-192

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale