Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2002 » Horlama ve Tıkayıcı Uyku Apnesi Tedavisinde Laser-assisted Uvulopalatoplastinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 

Horlama ve Tıkayıcı Uyku Apnesi Tedavisinde Laser-assisted Uvulopalatoplastinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Değer K., Keleş N., Yücel E., Özdemir M., Çuhadaroğlu Ç.

Amaç: Horlama ve uyku apnesi tedavisinde laser-assisted uvulopalatoplastinin (LAUP) etkinliği değerlendirildi. Hastalar ve Yöntem: Basit horlama ve hafif tıkayıcı uyku apnesi sendromu (TUAS) saptanan 34 hastaya (30 erkek, 4 kadın; ort. yaş 45.7; dağılım 17-70) LAUP uygulandı. Ameliyat sonrası birinci ve altıncı aylarda elde edilen Epworth uyku skalası, polisomnografik değerler ve horlama skorları, ameliyat öncesi değerlerle karşılaştırıldı. Ayrıca, hasta memnuniyetini değerlendirmeye yönelik sorulardan oluşan bir anket uygulandı. Bulgular: Tüm hastaların horlamalarında azalma ve uyku kalitelerinde artış (%79) saptandı. Ameliyat sonrası birinci aydaki klinik başarı, altıncı ayda da devam etti. Hasta ve yakınlarının sonuçlardan memnuniyet oranı sırasıyla %88 ve %85 bulundu. Epworth (p=0.000) ve görsel horlama skorlarında (p<0.001) anlamlı düşüşler saptandı. Ayrıca, ameliyat sonrası desatürasyon indekslerinde düşüş, minimal desatürasyon düzeylerinde artış belirlendi. Ancak ameliyat sonrası apne-hipopne indekslerinde anlamlı bir azalma gözlenmedi. Hiçbir hastada ameliyat sırasında ve sonrasında komplikasyon gelişmedi. Sonuç: Laser-assisted uvulopalatoplasti, horlama ve hafif TUAS tedavisinde etkin, kolay uygulanabilen, komplikasyon oranı düşük, hastanede yatmayı gerektirmeyen bir cerrahi bir tekniktir.

The Efficacy of Laser-assisted Uvulopalatoplasty in The Treatment of Snoring and Obstructive Sleep Apnea

Değer K., Keleş N., Yücel E., Özdemir M., Çuhadaroğlu Ç.

Objectives: We evaluated the efficacy of laser-assisted uvulopalatoplasty in the treatment of snoring and obstructive sleep apnea syndrome (OSAS). Patients and Methods: Laser-assisted uvulopalatoplasty was performed in 34 patients (30 males, 4 females; mean age 45.7 years; range 17 to 70 years) with simple snoring and mild OSAS. The patients were evaluated preoperatively and in the first and sixth months postoperatively with the use of the Epworth sleepiness scale, polysomnography, and snoring scores. A questionnaire was administered to assess patient satisfaction. Results: All patients had deereaged snoring. The quality of sleep increased in 79%. The clinical improvement see n in the first month continued through the sixth postoperative month. Satisfaction rates for the patients and their famiHes were 88% and 85%, respectively. Significant decreases were found in the Epworth sleepiness scale (p=0.000) and visual snoring scores (p<0.001). In addition, postaperaliye desaturation indices decreased and minimal desaturation levels increased. However, no significant decreases occurred in the apnea/hypopnea index. No complications were encountered during and after operation. Conclusion: Laser-assisted uvulopalatoplasty has high efficacy in the treatment of snoring and mild OSAS, with such additional advantages as ease, law complication rate, and no need for hospitalization.

KBB İhtisas Dergisi C:9 S:3 Syf:193-197

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale