Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2002 » Larenks Kanserlerinde Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Ameliyat Sonrası Histopatolojik...
 

Larenks Kanserlerinde Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Ameliyat Sonrası Histopatolojik...

Topaloğlu İ., Berkiten G., Babuna Ç., Türköz K.

Amaç: Larenks kanserlerinde manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları ameliyat sonrasında histopatolojik sonuçlarla karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Larenks kanserli 25 olgu (24 erkek 1 kadın; ort. yaş 58; dağılım 24-80) ameliyat öncesinde tiroit kıkırdak, ön komissür, vokal kord, sinüs piriformis, subglottis ve prelarenjeal bölge tümör invazyonu açısından MRG ile değerlendirildi. Bulgular, ameliyat sonrası histopatolojik sonuçlarla karşılaştırıldı. Bulgular: En yüksek doğruluk %92 düzeyinde, prelarenjeal bölge yumuşak doku tutulumunda görüldü. Tümör yayılımı açısından ön komissürde %84, vokal kordda %80, tiroit kıkırdakta %76, sinüs piriformis ve subglottik bölgede %72 düzeylerinde doğruluk oranları belirlendi. Sonuç: Larenks kanserinin ameliyat öncesi değerlendirilmesinde MRG klinik değerlendirmeye büyük katkıda bulunmaktadır.

Comparison of Magnetic Resonance İmaging Findings with Postoperative Histopathologic Results in Laryngeal Cancers

Topaloğlu İ., Berkiten G., Babuna Ç., Türköz K.

Objectives: We compared the findings of magnetic resonance imaging (MRI) with histopathologic results in laryngeal cancer. Patients and Methods: Twenty-five patients (24 males, 1 female; mean age 58 years; range 24 to 80 years) were evaluated preoperatively by MRI with regard to involvement of the thyroid cartilage, anterior commissure, vocal cords, sinus pyriformis, subglottic region, and prelaryngeal soft tissues. The findings were compared with those of histopathologic examination. Results: The highest accuracy was found in the detection of invasion to the prelaryngeal soft tissue (92%). The accuracy of MRI was 84% for the anterior commissure, 80% for vocal cords, 76% for the thyroid cartilage, and 72% for sinus pyriformis and the subglottic region. Conclusion: Magnetic resonance imaging proved to be useful in the preoperative evaluation of laryngeal cancers.

KBB İhtisas Dergisi C:9 S:3 Syf:203-207

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale