Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2002 » Nazal Kaviteyi Tutan Natural Killer T Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu*
 

Nazal Kaviteyi Tutan Natural Killer T Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu*

Özkarakaş H., Şengör A., Erçin C., Memişoğlu İ.

CD56 pozitif doğal öldürücü (natural killer) T hücreli lenfoma, nazal kavile ve nazofarenkste tahrip edici orta hat lezyonları ile ortaya çıkan klinik bir durumdur. Yaygın doku nekrozu nedeniyle histolojik tanısı güçtür. Genellikle multipl biyopsilerle tanıya varılmaktadır. Otuz üç yaşında erkek hasta, burun tıkanıklığı, kanlı, kötü kokulu akıntı, burundan konuşma yakınmaları ile başvurdu. Nazal septum ve kavile posterioruna yerleşmiş lezyondan alınan biyopsiler ve immünhistokimyasal çalışmalar sonucunda, CD56 pozitif doğal öldürücü T hücreli lenfoma tanısı kondu. Hastaya sekiz kürlük kombinasyon kemoterapisi uygulandı; aradan geçen 1.5 yıl içinde hastalık halen remisyondadır.

A Cage of Natural Killer T-cell Lymphoma in The Nasal Cavity

Özkarakaş H., Şengör A., Erçin C., Memişoğlu İ.

CD56 positive natural killer T celllymphoma is characterized by destructive lesions in the nasal cavity and nasopharynx. Severe tissue necrosis makes histopathologic diagnosis diffıcult, generally necessitating multiple biopsies. A thirty-three-year-old male patieni presented with complaints of nasal obstruction, hemorrhagic discharge of fetid adar, and rhinolalia. Immunohistochemical studies on biopsy specimens obtained from the lesian in the nasal septum and posterler nasal cavity revealed CD56 positive natural killer T cell lymphoma. The patient was treated with eight ecurses of combination chemotherapy, since then he has been in remission for more lhan 1.5 years.

KBB İhtisas Dergisi C:9 S:3 Syf:216-219

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale