Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2002 » Tonsillektomi Yapılan Hastalarda Lidokain HCl Spreyin Ameliyat Sonrası Ağrı Üzerine Etkisi
 

Tonsillektomi Yapılan Hastalarda Lidokain HCl Spreyin Ameliyat Sonrası Ağrı Üzerine Etkisi

Kaygusuz İ., Susaman N.

Amaç: Tonsillektomi yapılan hastalarda lidokain hidroklörürün ameliyat sonrası dönemdeki ağrı üzerine olan etkinliğini araştırmak. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya tonsillektomi yapılması planlanan 60 hasta (25 kadın, 35 erkek; ort. yaş 25.43; dağılım 16-35) alındı. Tüm hastalara lokal anestezi altında aynı cerrahlar tarafından tonsillektomi yapıldı. Ameliyat sonrasında hastalar rastgele 30'arll iki gruba ayrıldı. Birinci gruptaki hastaların tonsiller fossasına, günlük toplam 4 mg/kg % 10'luk lidokain HCl sprey eşit dozlarda, diğer grupta 2 ml %09 NaCl günde sekiz kez püskürtüldü. Hastalar ameliyattan sonra birinci, üçüncü ve yedinci günlerde kontrole çağrıldı. Kontroller sırasında ağrının değerlendirilmesi görsel analog skala ile yapıldı ve gruplar birbirleriyle karşılaştırıldı. Bulgular: Ameliyattan sonra ağrı açısından gruplar arasında ve grupların kendi içlerinde günlere göre anlamlı farklılık saptandı (p<0.05). Lidokain grubundaki anlamlılığın plasebo grubuna göre birinci ve üçüncü günlerde daha fazla olduğu görüldü. Sonuç: Bulgularımız, tonsillektomi yapılan hastalarda ameliyat sonrası dönemde ağrıyı azaltmada lidokain HCl spreyin etkili olduğunu gösterdi.

The Effect of Lidocaine HCl Aerosol on Postoperative Pain in Tonsillectomy Patients

Kaygusuz İ., Susaman N.

Objectives: We evaluated the efficacy of lidocaine hydrochloride aerosol on postaperaliye pain relief in patients undergoing tonsillectomy. Patients and Methods: The study included 60 patients (25 females, 35 males; mean age 25.43 years; range 16 to 35 years) undergoing tonsillectomy. The procedure was performed by the same surgeons under local anesthesia. The patients were randamly divided into two groups to receive either lidocaine HCl (n=30) or NaCl (n=30). A total of 4 mg/kg of 10% lidocaine HCl aerosol and 2 ml of 0.9% NaCl were applied to the tonsillectomy fossa eight times daily, respectively. Evaluation of pain was made on the first, third, and seventh postoperaliye days using a visual analogue scale. Results: Significant differences were found between the groups on the first, third, and seventh postaperaliye days (p<0.05). In each group, patient's evaluation of pain differed significantly (p<0.05). The significance levels were higher for lidocaine on the first and third days. Conclusian: Our results suggest that lidocaine HCl aerosol exerts a therapeutic effect on postaperaliye pain control in tonsillectomy patients.

KBB İhtisas Dergisi C:9 S:1 Syf:37-40

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale