Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2002 » Larenks Kanseri ve Larengosel Birlikteliği: Radyolojik ve Patolojik Araştırma
 

Larenks Kanseri ve Larengosel Birlikteliği: Radyolojik ve Patolojik Araştırma

Uğuz M.Z., Karagöz S., Önal K., Gökçe H.A., Fırat U.

Amaç: Larenks kanserli hastalarda ve normal kişilerde larengosel sıklığını araştırmak, boyunda lenf nodu metastazı üzerinde ve tiroit kıkırdak invazyonunda larengoselin etkinliğini belirlemek. Hastalar ve Yöntemler: Larenks kanseri tanısıyla ameliyat edilen 52 hastada (49 erkek, 3 kadın; ort. yaş 56; dağılım 36-79) ameliyat öncesinde bilgisayarlı tomografi ile (BT) larengosel varlığı- araştırıldıve çıkarılan larenks örneklerinin histopatolojik incelemesi yapıldı. Ayrıca, boyunda lenf nodu metastazı ve tiroit kıkırdak invazyonu araştırıldı. Larenksinde patoloji bulunmayan 50 kişide BT ile larengosel varlığı araştırıldı. Bulgular: Histopatolojik incelemede 17 olguda (%32.7), bilgisayarlı tomografi ile 16 olguda (%30.7) larengosel saptandı. Kontrol grubunda üç olguda (%6) larengosel bulundu. Histopatolojik incelemede larengosel saptanan olguların %47'sinde lenf nodunda metastaz, %23.5'inde tiroit kıkırdak tutulumu saptandı; larengosel saptanmayan olgularda ise lenf nodu metastazı ve tiroit kıkırdak tutulumu her bir durum için %22.8 bulundu (p>0.05). Sonuç: Larenks kanseri ile larengosel arasında gözlenen birliktelik, boyun Brsinde asemptomatik larengosel saptanan hastalarda larenks kanseri açısından daha dikkatli olunmasını gerektirmektedir.

Coexistence of Laryngeal Cancer and Laryngocele: A Radiologic and Pathologic Evaluation

Uğuz M.Z., Karagöz S., Önal K., Gökçe H.A., Fırat U.

Objectives: We investigated the incidenge of laryngocele in patienis with laryngeal cancer and in healthy controls and evaluated the role of laryngocele in neck metastasis and thyroid cartilage invasion. Patients and Methods: The incidenge of laryngocele was investigated by computed tomography (CT) preoperatively in 52 patients (49 men, 3 women; mean age 56 years; range 36 to 79 years) with laryngeal cancer. The findings were compared with those of histopathologic studies; moreover, neck metastasis and thyroid cartilage invasion were sought. In addition, the incidence of laryngocele was examined in 50 normal controls. Results: Histopathologic examination showed laryngogele in 17 patienis (32.7%). The incidence of laryngocele by CT was 30.7% (n=16). Computed tomography showed laryngocele in three cases (6%). Of patienis with laryngocele, Iymph node metastasis and thyroid cartilage invasion were detected histopathologically in 47% and 23.5%, respectively, whereas Iymph node metastasis and thyroid cartilage invasion were found in 22.8% of patients without laryngocele (p>0.05). Conclusion: The association between laryngeal cancer and laryngocele requires a detailed evaluation for laryngeal carcinoma in patients in whom an asymptomatic laryngocele had been detected by CT.

KBB İhtisas Dergisi C:9 S:1 Syf:46-52

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale