Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2002 » Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Sonrası Fonksiyonel Sonuçlar
 

Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Sonrası Fonksiyonel Sonuçlar

Dere H., Özdem C., Çelikkanat S., Aygenç E., Özbek C.

Amaç: Suprakrikoid parsiyel larenjektomi (SKPL) uygulanan hastalarda fonksiyonel sonuçları değerlendirdik. Hastalar ve Yöntemler: ileri evre larenks kanseri tanısıyla SKPL uygulanan 20 erkek hasta (ort. yaş 61.5; dağılım 43-76) prospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı, tıbbi durumları, uygulanan rekonstrüksiyon teknikleri ve aritenoid kıkırdak rezeksiyonu, dekanülasyon zamanı, ağızdan beslenmeye geçiş zamanı, kilo değişimi ve ameliyat sonrası komplikasyonlar arasında ilişki araştırıldı. Ortalama takip süresi 20.9 ay (dağılım 7-39 ay) idi. Bulgular: Hastaların tamamı ortalama 19.9 gün içinde dekanüle edildi. Ameliyat sonrası altıncı ayda hastaların %85'inde kilo kaybı ve aspirasyon olmaksızın yutma fonksiyonları normale döndü. Ağızdan beslenmeye geçiş süresi ortalama 39.7 gün bulundu. Ameliyat sonrası dönemde sosyal ilişki kurabilecek düzeyde ses kalitesi sağlandı. Sonuç: Elde edilen fonksiyonel sonuçlar, diğer parsiyel larenjektomi tekniklerinin endikasyanlarını aşan larenjeal tümörlerde, SKPL'nin total larenjektomiye alternatif olabileceğini desteklemektedir.

Functional Aliteames After Supracricoid Partial Laryngectomy

Dere H., Özdem C., Çelikkanat S., Aygenç E., Özbek C.

Objectives: We evaluated functional outcomes in patients undargoing supracricoid partisi laryngectomy (SCPL). Patients and Methods: The study included 20 male patients (mean age 61.5 years; range 43 to 76 years) who underwent SCPL for advanced laryngeal carcinoma. Correlations were sought between variables (age, medical history, reconstruction techniques such as cricohyoidopexy or cricohyoidoepiglottopexy, arytenoid resectian) and decannulation time, duralian for oral feeding, weight change, and complications. The mean follow-up was 20.9 months (range 7 to 39 months). Results: All patients were decannulated in a mean of 19.9 days. Eighty-five percent of patients achieved normal deglutition without aspiration or weight loss within six months postoperatively. The nasogastric feeding tube was removed in a mean of 39.7 days. Voice quality of patients was sufficient for their social communications. Conclusion: Our functional results suggest that SCPL is an alternative technique to total laryngectomy in patients in whom other partial laryngectomy techniques are not considered.

KBB İhtisas Dergisi C:9 S:1 Syf:54-58

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale