Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2002 » Çocukta Mandibüler Fibromatozis: Olgu Sunumu
 

Çocukta Mandibüler Fibromatozis: Olgu Sunumu

Kıroğlu F., Kutluhan A., Uğraş S.

Fibromatozis, benign fibröz lezyonlar ve fibrosarkom arasında klinik ve biyolojik özellikler gösteren fibröz tümörler grubudur. Lokal olarak agresif bir seyir izleyen bu tümörlerin rekürens oranları da yüksektir (%20-70). Dört yaşında bir erkek çocukta mandibulu tümüyle dolduran, submandibüler gland ve yumuşak dokulara yayılım gösteren fibromatozis saptandı. Tedavi olarak hemimandibulektomi ve submandibüler gl and eksizyonu uygulandı ve Kirschner teli ile rekonstrüksiyon yapıldı. On sekiz aylık takip süresince herhangi bir rekürens gözlenmedi. Çene, çiğneme ve yutma fonksiyonlarında kısıtıılık görülmedi.

Fibromatosis of The Mandible in A Child

Kıroğlu F., Kutluhan A., Uğraş S.

Fibromatosis represents a group of fibrous tumors showing clinic and biologic features between benign fibrous lesions and fibrosarcoma. These locally aggressive tumors have high recurrence rates (20% to 70%). A four-year-old boy presented with mandibular fibromalosis occupying the mandible completely and extending to the submandibular gland and solt tissues. Complete hemimandibulectomy and submandibular gland excision were performed followed by reconstruction with a curved Kirschner wire. No signs of recurrence was observed during a follow-up period of 18 months. In addition, no limitations in the functions of the jaw, mastication, and swallowing were noted.

KBB İhtisas Dergisi C:9 S:1 Syf:5962

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale