Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2002 » Auriküler Malign Melanoma
 

Auriküler Malign Melanoma

Özdem C., Aygenç E., Dakak Y.

Auriküler malign melanom tanısı konan 36 yaşındaki erkek hastaya, aurikula eksizyonu, total parotidektemi ve genişletilmiş radikal boyun diseksiyonu uygulandı ve cerrahi sonrasında oluşan defekt, kısmi kalınlıkta deri grefti ile onarıldı. Ameliyat sonrasında radyoterapi ve kemoterapi uygulanan hastanın 14 aylık takibinde lokal nüks veya uzak metastaz saptanmadı.

A Case of Auricular Malignant Melanoma

Özdem C., Aygenç E., Dakak Y.

We performed auricular excision, total parathyroidectomy, and extended radical neck dissection in a 36-yearold male patient who developed auricular malignant melanoma. Reconstruction of the surgical defect was made with a split-thickness skin grafto The patient received radiotherapy and chemotherapy after surgery. No evidence of local recurrences or distant metastasis was detected during a follow-up period of 14 months.

KBB İhtisas Dergisi C:9 S:1 Syf:63-65

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale