Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Travmatik Timpanik Membran Perforasyonlarında E Vitamininin Histopatolojik İyileşme Ve Lipid Peroksidasyon ...
 

Travmatik Timpanik Membran Perforasyonlarında E Vitamininin Histopatolojik İyileşme Ve Lipid Peroksidasyon ...

Yalçın Ş., Gök Ü., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Susaman N., İlhan N., Özercan İ.H.

Amaç: E vitamininin, mekanik etkiyle oluşturulan timpanik membran perforasyonlarında iyileşme üzerine olası olumlu etkilerini ortaya koymak. Çalışma Planı: Kırk adet guinea pig'in her iki timpanik membranında, standart 1.8 mm'lik perforasyon oluşturuldu. Denekler 20'şerli iki gruba ayrıldı. Bir gruba tedavi uygulanmazken, diğer gruba 100 mg/kg/gün E vitamini intramusküler enjeksiyonla verildi. Perforasyon oluşturulduktan sonra, 1, 3, 5 ve 7. günlerde gruplardan rasgele seçilen beş kobayın yaşamı sonlandırıldı. Timpanik membrandaki histopatolojik değişiklikler değerlendirildi ve doku malondialdehid düzeyleri ölçüldü. Bulgular: Epitel kalınlığı, fibroblast proliferasyonu ve neovaskülarizasyon çalışma grubunda anlamlı derecede farklı bulundu (p<0.05). Epitel kalınlığının iki grupta da birinci günden itibaren arttığı; ancak bu artışın çalışma grubunda daha hızlı olduğu belirlendi. Çalışma grubunda malondialdehid düzeyinin 3 ve 5. günlerde 1. güne göre artış göstermesine rağmen (p<0.05), 7. günde 1. gün düzeyine indiği görüldü. Kontrol grubunda ise böyle bir düşüş saptanmadı. Sonuç: E vitamini, travmatik timpanik membran perforasyonlarının iyileşme sürecini hızlandırmaktadır.

The Effect Of Vitamin E On Histopathologic Healing And Lipid Peroxidation Levels İn Experimentally İnduced Traumatic ...

Yalçın Ş., Gök Ü., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Susaman N., İlhan N., Özercan İ.H.

Objectives: To examine the favorable effects of vitamin E on tympanic membrane perforations induced mechanically in guinea pigs. Study Design: Bilateral tympanic membrane perforations of 1.8 mm were induced in 40 guinea pigs. The animals were randomly divided into two groups equal in number. One group remained untreated, while the other was administered vitamin E (100 mg/kg/day) through intramuscular injections. On days 1, 3, 5, and 7, five animals in each group were randomly sacrificed. Histopathologic changes in the tympanic membranes were evaluated and malondialdehyde levels were determined. Results: Significant increases were observed in epithelial thickness, fibroblastic proliferation, and neovascularization in the study group (p<0.05). Epithelial thickness was found to be increased in both groups beginning from the first day; however, this increase was more rapid in the study group. Although malondialdehyde levels showed significant increases on days 3 and 5 in both groups (p<0.05), they returned to the first day values in vitamin E-treated animals on day 7, whereas controls stili maintained high malondialdehyde levels. Conclusion: Vitamin E hastens the healing process of traumatic tympanic membrane perforations.

KBB İhtisas Dergisi 10-3 87

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale