Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Merkezi İşitsel İşlemleme Fonksiyonlarının Değerlendirilmesinde Maskeleme Düzeyi Farkı Testi: Normal İşiten ...
 

Merkezi İşitsel İşlemleme Fonksiyonlarının Değerlendirilmesinde Maskeleme Düzeyi Farkı Testi: Normal İşiten ...

Mutlu M., Güven A.G.

Amaç: Bu çalışma, maskeleme düzeyi farkı (MDF) test skorlarının yaş ve cinsiyetten etkilenip etkilenmediğinin araştırılması ve normal işiten kişilerde ülkemize ait norm değerlerin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Çalışma Planı: Farklı yaş dilimlerindeki 100 denekten iki ayrı grup oluşturuldu. Her bir gruba 25 kadın, 25 erkek alındı. Yaş ortalaması grup 1 'de 21 (dağılım 17-24), grup 2'de 31 (dağılım 25-40) idi. Saf-ses eşik odyogramı ve konuşmayı ayırt etme testlerinin ardından, 500 Hz saf ses uyaranı ve 500 Hz'de odaklanmış dar band gürültü kullanılarak MDF testi yapıldı. Sonuçların istatistiksel değerlendirilmesinde ANOVA testi kullanıldı. Bulgular: Bütün denekler için ortalama MDF skoru 10.92 dB bulundu. Standart sapmanın alt ve üst değerleri 6 ve 14 dB olarak belirlendi. Bulgular MDF test skorlarının yaş ve cinsiyetten etkilenmediğini gösterdi. Sonuç: Maskeleme düzeyi farkı skorunun yaş ve cinsiyetten etkilenmemesi nedeniyle, bulunan norm değerler patolojisi olan grupların araştırılmasında kullanılabilir.

The Use Of Masking Level Differences İn Evaluating Central Auditory Processing: The Norms For The Normal Hearing ...

Mutlu M., Güven A.G.

Objectives: This study sought to determine whether scores of masking level differences (MLD) were influenced by age and sex and to derive norm values from normal hearing subjects for the Turkish population. Study Design: A total of 100 normal hearing subjects were tested in two age groups. Each group consisted of 25 females and 25 males. The mean ages were 21 (range 17 to 24 years) and 31 years (range 25 to 40 years) in group 1 and group 2, respectively. Following pure-tone threshold and speech discrimination tests, the MLD test was performed by using 500 Hz puretone and narrow-band noise centered around 500 Hz. The results were analyzed by the ANOVA test. Results: The mean MLD score was 10.92 dB. The upper and lower limits of MLD scores between two standard deviations were 6 and 14 dB, respectively. No significant differences were found between MLD scores with regard to age and sex. Conclusion: Since MLD scores are not affected by age and sex, the norm values obtained can be utilized in the investigation of some pathologic conditions.

KBB İhtisas Dergisi 10-3 93

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale