Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Koklear İmplantasyon Öncesinde Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguların...
 

Koklear İmplantasyon Öncesinde Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguların...

Erkam Ü., Kocatürk S., Çakmakçı H., İncesulu A., Keyik B., Hekimoğlu B.

Amaç: Koklear implantasyon öncesinde yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (YÇBT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları, ameliyat bulguları ile karşı- Iaştırılarak değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Koklear implantasyon uygulanan 124 hastanın (71 erkek, 53 kadın; ort. yaş 15; dağılım 2-63) ameliyat öncesindeki YÇBT ve MRG görüntüleri, radyolog ve KBB hekimleri tarafından değerlendirildi. Koklear anomali, koklear ossifikasyon, orta kulakta yeni kemik oluşumu ve internal akustik kanal içeriği gibi belirlenen bulgular ameliyat bulguları ile karşılaştırıldı. Bulgular: Beş hastada saptanan koklear anomali ameliyat bulguları ile de doğrulandı. Ameliyat sırasında altı hasta saptanan kokleada total ossifikasyon, VÇBT ve MRG ile sadece dört hastada görüntülenebildi; iki hastada ise, her iki teknikte de sadece kokleanın bazal kıvrımında daralma izlendi. Ameliyat sırasında sekiz hastada fibrozis gözlendi; bu bulgu MRG ile beş hastada (%62.5) görüntülenebilirken, VÇBT ile belirlenemedi. Sonuç: Cerrahi planlamada VÇBT son derece değerli bilgiler sağlamasına rağmen, bu tekniğin yetersizliklerinden dolayı ek olarak MRG'nin kullanılmasının yararlı olacağı sonucuna varıldı.

A Comparison Between Findings Of High Resolution Computed Tomography And Resonance In The Preoperative Assesse...

Erkam Ü., Kocatürk S., Çakmakçı H., İncesulu A., Keyik B., Hekimoğlu B.

Objectives: We compared the preoperative findings of high resolution computed tomography (HRCT) and magnetic res- onance imaging (MRI) with those observed during surgeryto determine their value for cochlear implant patients. Patients and Methods: A retrospective assessment was made on preoperative HRCT and MRI scans of 124 cochlear implant patients (71 males, 53 females; mean age 15 years; range 2 to 63 years). Congenital cochlear anomalies, cochlear ossification, new bone formation in the middle ear, and struc- tures in the internal auditory canal were evaluated and com- pared with intraoperative findings. Results: Cochlear anomalies detected in five patients by HRCT and MRI were confirmed intraoperatively. Cochlear ossification encountered in six patients during surgery was only demonstrated in four patients; HRCT and MRI scans only showed a narrow basal turn in the remaining two patients. During surgery, eight patients were found to have cochlear fibrosis: this finding was documented in five patients (62.5%) by MRI, and in none by HRCT scans. Conclusion: Although HRCT provides valuable informa- tion for surgical planning, its Iimitations may justify the additional use of MRI before cochlear implantation.

KBB İhtisas Dergisi 10-3 98

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale