Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Empty Sellalı Bir Olguda Spontan Serebrospinal Rinore: Fistülün Transnazal Transsfenoidal Onarımı
 

Empty Sellalı Bir Olguda Spontan Serebrospinal Rinore: Fistülün Transnazal Transsfenoidal Onarımı

Şekercioğlu N., Cansız H., İnci E.

Spontan serebrospinal rinore nadir görülen bir durumdur; daha sıklıkla serabral tümörlere veya hidrosefalusa bağlı olarak gelişir. Empty sella sendromu ile birlikte görülmesi daha da nadirdir. Sol nazal akıntı şikayetiyle başvuran 63 yaşındaki kadın hasta, serebrospinal sıvı rinoresi öntanısı ile yatırıldı. Nazal sıvı incelendiğinde renksiz olduğu görüldü; Pandy testi pozitif, glukoz %72 düzeyinde bulundu. Manyetik rezonans görüntülemede suprasellar sisternanın sellar kaviteye herniye olduğu ve sfenoid sinüsün orta derecede kontrast tuttuğu izlendi. Fistülün onarımı transnazal ve transsfenoidal yolla gerçekleştirildi. Hastanın beş yıllık takibi süresince herhangi bir semptom ya da nüksle karşılaşılmadı.

Spotaneous Cerebrospinal Fluid Rhinorrhea Associated With Empty Sella: A Transnasal-Transsphenoidal Repair Of The...

Şekercioğlu N., Cansız H., İnci E.

Spontaneous cerebrospinal rhinorrhea is a rare clinical condition. More commonly it develops due to cerebral tumours or hydrocephalus; it is seldom seen in ass ciation with empty sella syndrome. A sixty-three-year- old woman who presented with Ieft nasal discharge was hospitalized on the suspicion of CSF rhinorrhea. Analysis of the nasal fluid revealed a clear colour, a positive Pandy's test, and a positive result for glucose (72%). On magnetic resonance scans, herniation of the suprasellar cistern was observed into the sellar cavity, and the Ieft sphenoid sinus was filled with contrast medium. The repair of the fistula was performed via a transnasal and transsphenoidal approach. The patient was followed-up for five years without any symptoms or recurrences.

KBB İhtisas Dergisi 10-3 110

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale