Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Tavşanda Deneysel Sinüzit Modelleri Üzerine Bir İnceleme
 

Tavşanda Deneysel Sinüzit Modelleri Üzerine Bir İnceleme

Kara C. O., Demirkan N.

Deneysel hayvan modelleri, hastalıkların patogenezini araştırmak ve tedavi sonuçlarını incelemek için çok uygun araçlardır. Tavşan sinüslerinin büyüklüğü ve kolay ulaşılabilirliği, tavşanın sinüzit araştırmalarında sık kullanılmasına yol açmıştır. Mikrobiyolojik ve histopatolojik özellikleri iyi tanımlanmış olan bu model, tıbbi ve cerrahi tedavi sonuçlarının incelenmesinde başarıyla uygulanmaktadır. Bununla birlikte, insandaki sinüzit patogenezini daha iyi taklit edebilen bir tavşan modeli geliştirebilmek için daha basit ve invaziv olmayan yöntemler araştırılmaktadır. Bu yazıda, tavşan sinüzit modelinin teknik, cerrahi, mikrobiyolojik, histopatolojik, radyolojik özellikleri ve komplikasyonları üzerine son bilgiler gözden geçirildi.

A Review On Experimental Sinusitis Models İn Rabbits

Kara C. O., Demirkan N.

Experimental animal models are instrumental to study the pathogenesis of diseases and to examine the results of treatment. The great size and ease of accessibility have made rabbit sinuses popular in the investigation of experimental sinusitis. Microbiologic, histopathologic, and radiologic aspects of this model have been well-described and the effects of medical and surgical treatments on sinusitis have been examined. Ongoing research may provide further data to find more simple and non-invasive methods to induce sinusitis in rabbits that may more closely simulate sinusitis pathogenesis in humans. This article reviews the most recent data on technical, surgical, microbiologic, histopathologic, and radiologic aspects, and complications of sinusitis models in rabbits.

KBB İhtisas Dergisi 10-3 122

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale