Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Guinea Pig Temporal Kemik Anatomisinin Histopatolojik Özellikleri
 

Guinea Pig Temporal Kemik Anatomisinin Histopatolojik Özellikleri

Kayhan F. T., Algün Z.

Amaç: Bu çalışmada guinea pig temporal kemiğinin histolojik anatomik özellikleri incelendi ve bunların insan kulağıile benzerlikleri ve farklılıkları değerlendirildi. Çalışma Planı: Çalışmaya 17 erişkin guinea pig alındı. Derin anesteziden sonra hayvanların yaşamı sonlandırıldı. Çıkarılan temporal kemikler %10 formaldehidde bir hafta süreyle bekletildi; %10 formik asitte üç hafta süreyle dekalsifiye edildi. Parafine gömülen örneklerden seri olarak yatay planda 7 mikron kalınlığında kesitler alındı. Her beş kesitten biri hematoksilen-eosin ile boyandı ve ışık mikroskobunda incelendi. Bulgular: Guinea pig temporal kemikleri mastoid benzeri bir çıkıntı, timpanik bulla, timpanik halka, petröz parça ve iyi gelişmemiş skuamöz kemikten oluşmaktaydı. Timpanik bulla, timpanik halka ile çevrili yarım daire şeklinde bir boşluk olarak gözlendi. Malleus başı ve inkus gövdesi kaynaşarak malleoinkudal kompleksi oluşturmaktaydı. Timpanik membran ve timpanik sulkusun çapı timpanik halkanın çapından büyüktü. Bu nedenle kemik dış kulak yolu kanalının bullaya doğru çıkıntı yaptığı görüldü. Östaki tübü J şeklinde idi ve bullanın anteremedialinde bir kemik yarık olarak gözlendi. iç kulak koklea, semisirküler kanallar ve vestibülden oluşmaktaydı. Kokleanın 3.5 dönüş yaptığı ve bullaya çıkıntı oluşturduğu görüldü. internal akustik kanal gözlenmedi. Sonuç: Guinea pig temporal kemiği histolojik olarak insan temporal kemiğine benzer bulundu. Seçilmiş deneysel otoloji çalışmalarında guinea pig kulağı iyi bir modeloluşturabilir.

A Histologic Study Of The Temporal Bone Of Guinea Pigs

Kayhan F. T., Algün Z.

Objectives:. We examined histopathologic and anatomical features of the guinea pig temporal bone and evaluated the differences and similarities with respect to the human ear. Study Design: Seventeen adult guinea pigs were deeply anesthetized with pentobarbital and then decapitated. Each temporal bone was removed and fixed in 10% formaldehyde for a week, then decalcified in 10% formig acid for three weeks. Paraffin-embedded specimens were serially and horizontally sectioned at 7-micron thickness. One of every five sections was stained with hematoxylin and eosin and studied under light microscopy. Results: The temporal bone consisted of a mastoid-like process, a tympanic bulla, a tympanic ring, a petrosal segment, and a poorly developed squamosal bone. The tympanic bulla was a semispherical cavity surrounded by the tympanic ring. The head of the malleus and the body of the incus were fused, forming a malleoincudal complex. The diameters of the tympanic sulcus and the tympanic membrane were much greater than that of the tympanic ring, resulting in protrusion of the external ear-canal into the bulla. The Eustachian tube was J-shaped, Iying in a bony hiatus at the anteromedial aspect of the bulla. The inner ear consisted of the cochlea, semicircular canals, and the vestibule. The cochlea made 3.5 turns and projected into the bulla. No internal auditery meatus was observed. Conclusion: The guinea pig temporal bone was found to have histological similarities to that of humans, making it a good model for selected experimental studies in otology.

KBB İhtisas Dergisi 10-2 51

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale