Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Septoplastinin Horlama Üzerindeki Olumlu Etkisi
 

Septoplastinin Horlama Üzerindeki Olumlu Etkisi

Döner F., Doğru H., Yarıktaş M., Tüz M.

Amaç: Bu çalışmada, septum deviasyonu tanısıyla septoplasti yapılmış olguların horlama yakınmasındaki değişiklikler araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Horlama dışı nedenlerle septoplasti uygulanan 56 olguda (40 erkek, 16 kadın; ort. yaş 40; dağılım 21-60) horlama yakınmasındaki değişiklikler değerlendirildi. Olgular, ameliyattan önce ve üç ay sonra horlama yakınmaları yönünden sorgulandı ve horlama düzeyleri skorlandı. Bulgular: Ameliyat öncesinde 22 hastada horlama saptandı. Ameliyat sonrasında 16 olgunun (%72.7) horlama yakınmasında azalma görüldü. Olguların horlama yakınmalarında ameliyat sonrası görülen azalma istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.01). Sonuç: Septoplasti ameliyatından sonra horlama yakınmasının azalması, hastalarda öncelikle üst solunum yolu tıkanıklığının en sık görülen nedeni olan septum deviasyonunun araştırılması ve düzeltilmesi gerektiğini göstermektedir.

The Beneficial Effed Of Septoplasty On Snoring

Döner F., Doğru H., Yarıktaş M., Tüz M.

Objectives: This study sought to determine whether septoplasty played a favorable role on snoring complaints as well. Patients and Methods: The study included 56 patients (40 males, 16 females; mean age 40 years; range 21 to 60 years) who underwent septoplasty operation for causes other lhan snoring. The patients' snoring complaints were evaluated and rated before and three months after surgery. Results: Before surgery, 22 patients were found to have complaints of snoring. The snoring complaints improved af ter septoplasty in 16 patients (72.7%). The decrease in snoring complaints was found statistically significant (p<0.01). Conclusion: Improvement in snoring complaints in patients undergoing septoplasty operation emphasizes the need for investigating and treating septum deviations which are a primary cause of upper respiratory tract obstruction.

KBB İhtisas Dergisi 10-2 58

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale