Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Kronik Adenotonsilıh İle Kronik Adenotonsilıer Hipertrofi Arasındaki Klinik Ve Histopatolojik Farklılıklar
 

Kronik Adenotonsilıh İle Kronik Adenotonsilıer Hipertrofi Arasındaki Klinik Ve Histopatolojik Farklılıklar

Kıroğlu F., Kırış M., Kutluhan A., Çankaya H., Uğraş S., Yurttaş V.

Amaç: Kronik adenotonsillit ile adenotonsiller hipertrefi arasındaki klinik ve histopatolojik farkları ortaya koymayı amaçladık. Hastalar ve Yöntemler: Kronik adenotonsillitli 286 (147 erkek, 139 kadın; ort. yaş 16.6; dağılım 3-45) ve adenotonsiller hipertrofili 197 hasta (98 erkek, 99 kız; ort. yaş9.5; dağılım 2-18) prospektif olarak değerlendirildi. Her iki grubun klinik özellikleri ve tonsillektomi materyallerindeki histopatolojik bulgular karşılaştırıldı. Bulgular: Kronik adenotonsillitli hastaların yaş ortalaması daha yüksek bulundu (p

Differences İn Clinical And Histopathologic Features Between Chronic Adenotansmitis And Chronic Adenotonsillar...

Kıroğlu F., Kırış M., Kutluhan A., Çankaya H., Uğraş S., Yurttaş V.

Objectives: This study sought to determine the clinical and histopathological differences between chronic adenotonsillitis and chronic adenotonsillar hypertrophy. Patients and Methods: This prospective study included 286 patients (147 males, 139 females; mean age 16.6 years; range 3 to 45 years) with chronic adenotonsillitis and 197 patients (98 males, 99 females; mean age 9.5 years; range 2 to 18 years) with adenotonsillar hypertrophy. Clinical and histopathological findings were compared. Results: The mean age was significantly higher (p
KBB İhtisas Dergisi 10-2 61

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale