Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Dört Olguda Thornwaldt Kisti: Semptomatik Üç Olguda Endoskopik Yaklaşımın Etkinliği
 

Dört Olguda Thornwaldt Kisti: Semptomatik Üç Olguda Endoskopik Yaklaşımın Etkinliği

Altuntaş A., Dereköy F. S., Yılmaz M.D., Aktepe F.

Thornwaldt kisti saptanan dört olgunun (3 erkek, 1 kadın; yaş dağılımı 30-46) üçünde endoskopik cerrahi tedavi uygulandı. Asemptomatik bir olgu herhangi bir girişim yapılmadan izlendi. Bir olguda (2. olgu) iki taraflı orta kulak efüzyonu saptandı. Cerrahi uygulanan tüm hastaların semptom ve bulgularında düzelme görüldü ve ortalama 11 aylık takipte herhangi bir komplikasyon ya da nüksle karşılaşılmadı. izlemde tutulan hastanın kist boyutunda sekiz aylık takipte değişiklik olmadı.

A Report Of Thornwaldt' S Cyst İn Four Patients: The Effectiveness Of Endoscopic Approach İn Three Symptomatic Cases

Altuntaş A., Dereköy F. S., Yılmaz M.D., Aktepe F.

We encountered Thornwaldt cysts in four patienIs (3 males, 1 female; age range 30 to 46 years). Three symptomatic patients underwent endoscopic surgery. No interventian was made in one asymptomatic patient. Cyst-related complications included bilateral middle ear effusion in one patient. Postoperatively, no symptoms or recurrences were observed in a mean follow-up period of 11 months. In the asymptomatic patient, the cyst size remained unchanged during eight-month follow-up.

KBB İhtisas Dergisi 10-2 74

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale