Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Parotidektomi Sonrası Gelişen Tükürük Fistüıünün Botulinum Toksini İle İyileşmesi
 

Parotidektomi Sonrası Gelişen Tükürük Fistüıünün Botulinum Toksini İle İyileşmesi

Özturan O., Kızılay A., Aladağ İ.

Yirmi yaşındaki kadın hastaya pleomofik adenam nedeniyle sağ süperfisyel parotidektomi yapıldı. Ameliyat sonrası 10. günde hastada tükürük fistülü gelişmesi üzerine bir ay süreyle düzenli aspirasyon ve baskılı pansuman uygulandı. Miktarının azalmasına karşın, tükürük birikimi sürdü. Parofis bölgesindeki birikim aspire edildikten sonra, 40 ünite botulinum toksini poş içine uygulandı. Enjeksiyondan sonra ikinci günde birikim durdu; tükürük biriken poşun kaybolduğu görüldü. Hastada herhangi bir yan etki gözlenmedi. Dört aylık izlem sırasında da herhangi bir sorunla karşılaşılmadı.

Successful Use Of Botlilitılim Toxin İnjection İn The Treatment Of Salivary Üstlila Following Parotidectomy

Özturan O., Kızılay A., Aladağ İ.

A twenty-year-old woman underwent right superficial parotidectomy for pleomorphic adenoma. On the 10th postoperative day she presented with a salivary fistula, for which repeated aspirations with pressure dressings were applied for a month. Despite decreases in the salivary fluid volume, reaccumulation persisted. Fol/owing aspiralien of the salivary fluid, 40 units of botulinum toxin was injected info the pouch. On the second day of injection, the discharge ce as ed and the pouch disappeared. No side effects were observed and the patient remained symptom-free during four-month fal/gw-up.

KBB İhtisas Dergisi 10-2 78

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale