Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Beyin Ölümü Tanısında İşitsel Beyin Sapı Yanıtları
 

Beyin Ölümü Tanısında İşitsel Beyin Sapı Yanıtları

Kızılkaya N., Özçelik T., Özgirgin O.N.

Amaç: Komadaki hastalarda beyin ölümü tanısını desteklemede işitsel beyin sapı yanıtlarının (ABR) değeri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Komadaki 60 hastanın yoğun bakım ortamında işitsel uyarılmış beyin sapı yanıtları kaydedildi. Beyin sapı yanıtlarının varlığı ya da yokluğu ile var olan patoloji, Glasgow Koma Skalası (GCS) skorları ve nihai tanılar arasında ilişki araştırıldı. Bulgular: Kırk bir hastada beyin sapı yanıtları alınamadı. Birinci dalga yalnızca 10 hastada kaydedilebildi. Dokuz hastada tüm dalgalar vardı; bunların sekizinde GCS skoru 3'e düştüğünde yanıtlar alınamadı. Yalnızca birinci dalganın varlığı kuvvetle beyin sapı disfonksiyonuna işaret etmekteydi. Ancak, özellikle travma geçirmiş olgularda birinci dalganın kaybı kokleanın veya sekizinci sinirin travmadan etkilenmesine bağlı olabileceğinden, beyin ölümü kararını destekleyici bulunmadı. Sonuç: Çalışmamız, (i) birinci dalganın tek başına bulunması durumunda, (ii) işitme organı hasarının saptandığı olgularda birinci dalganın alınamaması durumunda; ya da (iii) daha önce kaydedilebilmiş dalgaların izlem süresi içinde kaybolması durumunda ABR'nin beyin ölümü tanısını destekleyebileceğini gösterdi.

Auditory Brain Stern Responses İn The Detection Of Brain Death

Kızılkaya N., Özçelik T., Özgirgin O.N.

Objectives: We evaluated comatose patients by auditery brain stem responses (ABR) to determine the role of ABR in the diagnosis of impending brain death. Patients and Methods: Sixty comatose patients in the intensive care unit were evaluated by brain stem evoked response audiometry. Correlations were sought between the absence or presence of ABRs and the presenting pathology, the Glasgow Co ma Scale (GCS) scores, and ultimate diagnoses. Results: The brain stem responses were totally absent in 41 patients. Presence of wav e i could be obtained in only 10 patients. All the waveforms were found in nine patients; however, in eight patients the potentials disappeared as the GCS scores decreased to 3. Detection of wave i alone strongly suggested dysfunction of the brain stem. However, lass of wave i particularly in trauma patients aroused doubt as to whether the absence was associated with auditery end organ injury or brain stem dysfunction. Conclusion: The results suggest that evaluation of ABR may support brain death in a comatose patient (i) when wave i is present alone, (ii) the absence of wave i is accompanied by a documented auditery end organ injury, or (iii) when previously recorded potentials are no longer detectable.

KBB İhtisas Dergisi 10-1 1

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale