Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Karotid Body Tümörleri: Tanı Ve Cerrahi Tedavideki Güçlükler
 

Karotid Body Tümörleri: Tanı Ve Cerrahi Tedavideki Güçlükler

Kıroğlu F., Kırış M., Kutluhan A., Çankaya H.

Amaç: Karotid body tümörü nedeniyle tedavi edilen hastaları ve tanı ve tedavi sırasında karşılaşılan sorunları değerlendirmek. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya karotid body tümörü nedeniyle ameliyat edilen sekiz hasta (5 kadın, 3 erkek; ortalama yaş 50; dağılım 36-68) alındı. Tüm hastalarda tanı power Doppler ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi ya da manyetik rezonans görüntüleme ile doğrulandı. Ameliyat öncesi damarlanmayı değerlendirmek ve embolizasyon uygulamak için üç hastada anjiografi yapıldı. iki hastaya daha önce başka yerlerde biyopsi yapılmıştı. Ortalama izlem süresi 15 aydı (dağılım 2-36 ay). Bulgular: Tümörlerin büyüklüğü 3-11 cm arasında değişiyordu. iki hastada tümörün kafa tabanına uzanım gösterdiği görüldü. Beş hastada eksternal karotid arter, bir hastada ana karotid arter bağlandı. iki hastada, cerrahi sırasında internal karotid arterde yaralanma oluştu ve arter dikişle tamir edildi. Başka merkezlerde daha önce biyopsi yapılan iki hastada 10. kranyal sinir kesildi. Bu olgularda ameliyat sonrasında vokal kord paralizisi ve ses kısıklığı gelişti. Bir hastada 11. kranyal sinir kesisine bağlı omuz ağrısı ve düşük omuz ortaya çıktı. iki hastada 12. kranyal sinir uç-uca anastomozia tamir edildi. Bu olgularda ameliyattan bir yıl sonra sinir fonksiyonlarında anlamlı düzelme gözlendi. Sonuç: Karotid body tümörlerinde tümör büyüklüğü arttıkça rezeksiyon zorlaşmakta ve çevre sinir ve damarlarda hasara neden olma riski yükselmektedir.

Carotid Body Tumors: Challenging Complexity Of Diagnosis And Surgical Treatment

Kıroğlu F., Kırış M., Kutluhan A., Çankaya H.

Objectives: To evaluate the patients treated for carotid body tumors and the problems encountered during diagnosis and treatment. Patients and Methods: The study included eight patients (5 females, 3 males; mean age 50 years; range 36 to 68 years) who underwent surgery for carotid body tumorso Diagnosis was confirmed by power Doppler ultrasonography and computed tomography or magnetic resonance imaging in all patients. Angiography was performed in three patients to evaluate vascularity and to perform embolization before surgery. Two patients had previously undergone biopsy elsewhere. The mean follow-up was 15 months (range 2 to 36 months). Results: The size of the tumors varied from 3 cm to 11 cm. In two patients the tumors were found to extend to the skull base. Ligation of the external carotid artery and the comman carotid artery was performed in five patients and in one patient, respectively. Surgery-associated injuries given to the internal carotid artery in two patients were repaired by sutures. The 10th cranial neNe was dissected in two patients who had undergone a prior biopsy. They developed cord paralysis and hoarseness postoperatively. Resection of the 11 th cranial neNe in one patient resulted in shoulder pain and drap shoulder. The 12th cranial nerve was repaired end-toend by neurarrhaphy in two patients. They exhibited significant impravement in nerve functions a year alter surgery. Conclusion: The larger the tumor is, the more difficult the resection is, and the more injuries are caused to the surrounding nerves and vessels.

KBB İhtisas Dergisi 10-1 8

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale