Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Sıçan Karın Deri Flebi Modelinde, İskemi-Reperfüzyon Hasarından Hemen Sonra Ve İki Saat Sonra ...
 

Sıçan Karın Deri Flebi Modelinde, İskemi-Reperfüzyon Hasarından Hemen Sonra Ve İki Saat Sonra ...

Aktaş Ş., Olgaç V., Ağır H., Mersa B.

Amaç: Sıçan karın deri flebi modelinde iskemi-reperfüzyon hasarından (iRH) hemen sonra ve iki saat sonra uygulanan hiperbarik oksijen tedavisinin sıçan akciğer dokusu ve fleplerdeki histolojik etkileri araştırıldı. Çalışma Planı: Sprague-Oawley türü sıçandan 10'ar adetlik üç grup oluşturuldu. Sıçanların sol taraf karın bölgesindeki süperfisyal inferior epigastrik pediküllü deri flepleri kaldırıldı. On saatlik global iskeminin ardından reperfüzyona bırakılan fleplerde iRH oluşturuldu. Birinci grup kontrol grubu olurken, HBO tedavisine ikinci grupta reperfüzyonun hemen ardından, üçüncü grupta ise iki saat sonra başlandı. Tedavi protokolü, 2.5 ATA'da 10 dakikalık iki hava molası ile 90 dakika olarak, ilk gün dört seans, sonraki iki gün üçer seans, son üç gün ikişer seans olmak üzere toplam altı gün 16 seans uygulandı. Altıncı gün fleplerin yaşam oranları hesaplandı. Sıçan flep ve akciğerlerinden alınan örnekler histolojik olarak değerlendirildi. Bulgular: Kontrol grubunda ortalama %25.87 oranında flep canlılığı gözlendi. Bu oran, reperfüzyonun ardından hemen tedaviye başlandığında %90.93'e, iki saat sonra başlandığında %84.34'e çıktı. Kontrol grubu ve tedavi grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.001). Hiperbarik oksijen tedavisi görmüş gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). Histolojik kesitlerin incelenmesi, yoğun HBO'nun sıçan akciğerlerinde değişikliğe neden olmadığını, iRH'nin fleplerde yol açtığı olumsuz değişiklikleri azaltığını, dokuları koruduğunu gösterdi. Sonuç: Kullandığımız yoğun HBO tedavi protokolü, iRH'1i sıçan karın deri flebinde, doku yaşamını destekleyerek canlılığı anlamlı derecede artırmakta ve hasarın boyutlarını azaltmaktadır.

Histologic Effects Of Hyperbaric Oxygen Therapy Administered İmmediately After Or Two Hours ...

Aktaş Ş., Olgaç V., Ağır H., Mersa B.

Objectives: In a rat abdominal skin flap model, we investigated the histologic effects of hyperbaric oxygen (HBO) therapy on the skin flaps and the lung tissue immediately after and two hours after ischemia-reperfusion injury (IRI). Study Design: Thirty Sprague-Oawley rats were assigned to three groups equal in number. The first group was left as controls. The left inferior abdominal skin flap based on the superficial inferior epigastric vessels was elevated. Following 10 hours of global ischemia, HBO therapy was started immediately after and two hours after reperfusion in groups 2 and 3, respectively. Our protocol included a course of 16 HBO treatments in six days at 2.5 ATA for 90 minutes, with tour sessions on the first day, three sessions on the second and third days, and two sessions on the fourth, fifth, and sixth days. On the sixth day, survival rates for all flaps were calculated. Histologic examination was made on specimens taken from rat flaps and lungs. Results: The mean flap survival was 25.87% in the control group. It significantly increased to 90.93% and 84.34% in HBO-treated rats in groups 2 and 3, respectively (p<0.001). There was no significant difference between HBO-treated groups (p>0.05). Histologically, neither minor nor major changes were observed in HBO-treated rat lung tissues. Similarly, compared to the controls, thrombosis in flap microvasculature, intimal damage, edema, neutrophil infiltration, and necrosis were considerably less and neovascularization was significantly higher in HBO-treated flap tissues. Conclusion: Intense HBO treatment protocol used in this study significantly increases flap survival in rat axial skin flap model and reduces deleterious effects of IRI.

KBB İhtisas Dergisi 10-1 18

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale